Ihminen: Rasitus ja pulssi

Lähde: Lappalainen, A. 2003. Biologianoppiminen 2000-luvulla. Osa 1. Harjoitustöitä. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos.
Tarvikkeet:
–         sekuntikello (yksi riittää kokeen johtajalle)
Tee näin:
 • Harjoittele lepopulssin määritystä: etsi sormilla kaula- tai rannevaltimo ja laske kuinka monta kertaa sydämesi lyö minuutissa. Käytä laskentaan 30 sek. ja kerro lyöntien lukumäärä kahdella.
 • Piirrä vihkoon taulukko, johon ensimmäiseen sarakkeeseen tule mittauksen järjestysnumero ja toiseen sydämen lyöntien tiheys.
 • Mitta ensimmäiseksi lepopulssi ja kirjoita tulos taulukkoon.
 • Suorita seuraavaksi 2-3 min ajan ruumiillista harjoittelua, esim. kyykkyhyppyjä.
 • Istu ja mittaa seuraavaksi rasituspulssi välittömästi rasituksen jälkeen.
 • Tee uusia mittauksia minuutin välein, kunnes lyöntitiheys on sama kuin lepopulssi.
 • Piirrä taulukon tuloksista diagrammi, jonon tulokset tulevat havaintopisteiksi (y-akseli: lyöntitiheyttä kuvaavat pisteet alkaen esim. 50:stä ja x-akseli: mittauskerojen järjestysnumerot). Voit yhdistää pisteet viivalla.
 • Eri diagrammeja vertailemalla voidaan miettiä oliko diagrammeissa eroja esim. poikien ja tyttöjen välillä, urheilevien ja ei urheilevien välillä jne.
Tuloksia:
Diagrammista voi tarkastella miten nopeasti sydämen lyöntitiheys palautuu ennalleen.
Tehtävän taustaa:

Tehtävässä on tarkoitus määrittää oppilaiden lepopulssi ja rasituspulssi sekä laskea niiden välinen erotus. Samalla opitaan taulukon ja diagrammin tekemistä ja tulkintaa. Sydän sykähtää vuorokaudessa n. 10 000 kertaa ja jokaisen sykähdyksenjälkeen se lepää pienen hetken. Kovassa työssä lyöntimäärä voi jopa kaksinkertaistua.

Ihminen: Valtimon syke

Lähde: Lappalainen, A. 2003. Biologianoppiminen 2000-luvulla. Osa 1 .Harjoitustöitä. Helsingin yliopiston opettajakoulutuslaitos.
Tarvikkeet:
–          sinitarraa tai muovailuvahaa
–          tulitukku, hammastikku tai pahvista leikattu tulitikun kokoinen suikale
Tee näin:
 • Työnnä tikku pieneen sinitarran palaan ja litistä tarranpalasta, niin että tikku pysyy pystyssä.
 • Aseta ranne pöydälle kämmenpuoli ylöspäin.
 • Etsi toisella kädellä rannevaltimon sykkivä liike ja paina tarra ja tikku siihen.
 • Mikäli tarranpala asettuu rannevaltimon kohdalle, tikun pää alkaa värähdellä.
Tuloksia:
Tikku värähtelee säännölliseen rytmiin. Värähdyksiä on iästä riippuen 60–140.
Tehtävän taustaa:
Veren rytmikäs liike rannevaltimossa aiheuttaa tikun värähtelyn. Viime kädessä värähtely on tulosta sydämen sykkeestä. Jokainen sydämen sykäys aiheuttaa paineaallon, joka tyrkkää verta eteenpäin suonistossa. Painevaihtelut tuntuvat helposti rannevaltimossa, koska se on lähellä ihon pintaa. Laskimot näkyvät sinertävinä nekin ihon pinnan lähellä, mutta niissä veri virtaa tasaisesti kohti sydäntä.