2018 käyttäjäkysely ja leikkeistä

Digin käyttäjäkysely oli viime kesällä ja nyt tuloksia on analysoitu, raportoitu ja joitakin toiveita on otettu toteutuslistalle. Yleiskatsaus kyselyyn,  löytyy Tietolinjan 2/2018 jutusta: “Hieno palvelu, mutta sisältöä lisää – Kansalliskirjasto kyseli Digi-palvelun käyttökokemuksia”

Lisäksi erityisesti tutkijakäyttöä pohdittiin Informaatiotutkimuksen päivien 2018 esityksen laajennetussa artikkelissa, joka on vapaasti saatavilla : https://journal.fi/inf/article/view/76067 .

Yleinen suositteluindeksi, jolla lasketaan palvelusta aktiivisesti positiivisesti kertovat miinus he, jotka ovat toisessa ääripäässä, toivat luvuksi 61. Tämä on perusarvo, jota voimme jatkossa käyttää palvelun toimintojen vertailuun, koska ajoittain varmasti tulee toimintoja, jotka löytävät käyttäjänsä ja ajoittain taas jotkin toiminnot jäävät käyttämättä tai ei vain toimi toivotusti.

Leikkeitä, onko heitä?

Yhtenä käytännön mittarin kyselyn lisäksi voisi pitää myös Kansalliskirjaston Digin leiketoimintoa. Ne ovat myös tasaisesti ja vakaasti löyttäneet oman käyttäjäkuntansa. Jo aiemmin on ollut havaittavissa, että tietyillä teemoilla ja jopa käyttäjillä on todella laajat leikevalikoimat. Omasta leikekirjasta saa tällä hetkellä 5000 leikkeen metatiedot ulos, ja jos leikelistaus menee pidemmäksi tällöin kannattaa jakaa leikelistaus vaikka päivämäärien avulla, jotta kaikki leikkeet saa ulos. Digin seuraavassa versiossa myös leikkeet yhdistetään ja leikenäkymä on ylläolevan kuvan mukainen ja siinä voi suoraan jo nähdä leikkeiden määrän. Leiketoiminto avattiin vuoden 2014 uudistuksissa ja nyt vuoden 2019 alussa leikkeitä on jo yli 138.000.  Leikkeitä on myös tehty jo tutkimustarkoituksessa, hyödyntäen niitä tutkimusdatan keräämisessä. Leikkeen linkkiähän voisi käyttää muuallakin, erityisen hyödyllistä linkkaus on tekijänoikeuksista vapaista aineistoista – sopimuksilla tai vapaakappalekirjastoissa tehdyt leikkeet pääsee käyttämään vain samassa (tai vastaavilla käyttöoikeuksilla) olevissa paikoissa. Muista avainsanat, koska yli 100.000 leikkeen joukosta , se auttaa leikkeiden löytymistä. (Tosin toki kirjautumisella, oma leikekirja näyttää kaikki leikkeet, jotka itse on tehnyt tai jotka on lisännyt omaan leikekirjaansa.)

Leikkeen teko

Leikkeen teko toimii kuten ennenkin. Kun etsitty tieto  on löytynyt, voi aloittaa leikkeen teon, kirjautua, lisätä leikkeelle kuvailutiedot ja maalata haluamansa alueen ja lopuksi tallentaa. Leike ilmestyy sekä leikelistaan, että omaan leikekirjaan.

Digitalia-projektissa tehdään muutamia muutoksia, jotka parantavat digin toimintoja ja hakua tarkentamalla sitä. Ensin tehdään näitä parannuksia yhdelle lehdelle pohtien ja arvioiden soveltumista tuotantokäyttöön, pohtien kuinka haku saadaan pidettyä toimivana ja tulokset osuvina jatkossakin.