Harjoittelijaksi Eurooppa-tutkimuksen verkostoon?

HARJOITTELIJAKSI EUROOPPA-TUTKIMUKSEEN_
Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto hakee harjoittelijaa ajalle 1.8.-31.10.2016

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto hakee harjoittelijaa avustamaan verkoston toiminnassa. Eurooppa-tutkimuksen verkoston laaja-alainen toiminta tarjoaa harjoittelijalle mahdollisuuden osallistua monenlaiseen toimintaan ja luoda kontakteja niin alan tutkijoihin kuin laajemmin toimijoihin valtionhallinnossa, järjestöissä ja elinkeinoelämässä. Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. vuosittaisen Eurooppa-tutkimuksen päivän järjestelyissä avustaminen.

Harjoittelijalta edellytetään hyvää organisointikykyä, kykyä oma-aloitteiseen toimintaan, hyviä sosiaalisia taitoja ja sujuvaa englannin kielen taitoa. Suomen kielen erinomainen hallinta on työtehtävien luonteen vuoksi välttämätöntä.

Tehtävään haetaan ensisijassa Euroopan politiikasta ja historiasta kiinnostunutta maisterivaiheen pääaineopiskelijaa tai muuten opinnoissaan pitkälle edennyttä aihepiiriin hyvin perehtynyttä opiskelijaa, joka voi sisällyttää harjoittelun opintoihinsa. Hakija voi olla myös jonkin muun yliopiston kuin Helsingin yliopiston opiskelija. Aiempi kokemus konferenssien ja seminaarien järjestämisestä katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä.

Palkkausta ja muita asioita koskevat lisätiedot: Harjoittelijalla toivotaan olevan yliopiston harjoittelutuki, mutta tämä ei ole välttämätöntä. Palkkaus on Eurooppa-tutkimuksen verkoston maksamien kuukausien osalta 1165 EUR/kk.

Viimeinen hakupäivä: 27.6.2016

Lisätietoja antaa: Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja Leena Malkki (leena.malkki@helsinki.fi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *