CFP: Eurooppa-tutkimuksen päivä 21.10.2016

EUROPEAN STUDIES DAY

Call for papers

Eurooppa-tutkimuksen päivä 21.10.2016

Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkosto ja Suomen Eurooppa-tutkimuksen seura järjestävät jo perinteiseksi tulleen Eurooppa-tutkimuksen päivän, joka kokoaa Suomessa työskenteleviä EU- ja Eurooppa-tutkijoita esittelemään tutkimustaan ja keskustelemaan ajankohtaisista tutkimusteemoista.

Päivän teemana on Brexit ja Euroopan turvallisuus. Pääpuhujana on kansainvälisen politiikan professori Anne Deighton Oxfordin yliopistosta.

 Ohjelma

9:30-11 Keynote-luento: Prof. Anne Deighton (Oxfordin yliopisto)

11-12:30 Lounastauko

12:30-14:00 Työryhmät

14:00-14:30 Tauko

14:30-18 Työryhmät

Iltapäivän työryhmiin on mahdollista esittää omaa työpaperiaan käsiteltäväksi. Paperit voivat käsitellä laajasti Eurooppa-tutkimuksen alaan liittyviä aiheita.

Eurooppa-tutkimuksen päivä on monitieteinen tapahtuma, joka pyrkii tuomaan yhteen tutkijoita useilta eri tieteenaloilta. Kannustamme sosiaalitieteilijöitä, historioitsijoita ja muita humanisteja, oikeustieteilijöitä, ympäristötutkijoita ja kaikkia niitä, joita tutkivat Eurooppaa, eurooppalaisia alueita, eurooppalaista identiteettiä tai eurooppalaisia instituutioita osallistumaan tapahtumaan.

Työpapereiden abstraktit (enintään 1 sivu) tulee toimittaa 18.9.2016 mennessä Juhana Aunesluomalle Eurooppa-tutkimuksen verkostoon (juhana.aunesluoma@helsinki.fi).

Lisätiedot

Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluoma@helsinki.fi), Eurooppa-tutkimuksen seuran puheenjohtaja ja Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja

***

European Studies Day 21 October 2016

The Network for European Studies of the University of Helsinki and the Finnish European Studies Association (FESA) invite researchers and experts to the annual European Studies Day in Helsinki. The event provides an opportunity for researchers working on European issues to present their on-going or recent research projects and to discuss current topics in their fields of study.

The theme of this year’s European Studies Day is Brexit and European Security. The keynote speaker is professor Anne Deighton from the University of Oxford.

Programme

9:30-11 Keynote lecture: Prof. Anne Deighton (University of Oxford)

11-12:30 Lunch

12:30-14:00 Workshops

14:00-14:30 Break

14:30-18 Workshops

We welcome paper proposals for the workshops. The abstracts (maximum 1 page) should be sent to Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluomai@helsinki.fi) by 18 September 2016. The papers can deal with topics related to European Studies or International Relations.

The European Studies Day is a multidisciplinary event. We encourage the participation of social scientists, historians and other humanists, jurists, environmental researchers and all those who conduct research on Europe, European regions, European identity or European institutions.

More information

Juhana Aunesluoma (juhana.aunesluoma@helsinki.fi), Chair of the Finnish European Studies Association, Research Director of the Network for European Studies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *