“Vi måste stöda lokala kvinnorörelser”

Trots att kvinnors situation har förbättrats är det fortfarande männen som styr världen. För att råda bot på detta och nå ett jämställdare samhälle måste större institutioner ingripa ekonomiskt och bland annat stöda de lokala kvinnorörelserna. Med hjälp av detta hoppas man även kunna ta ett steg på vägen mot en hållbarare utveckling.

– Över hela världen har kvinnor det sämre ställt än män, säger Elina Oinas som är professor i sociologi vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

Det syns bland annat i att det finns klasskillnader, löneskillnader och skillnader i arbetsuppgifter. Det finns få kvinnor i toppositionerna i de allra flesta länder, både i de stora företagen  och i samhället. Enligt Världsbanken innehade kvinnor endast 22,5 procent av parlamentsplatserna i världen år 2015. Sämst är situationen i u-länder som Palau och Mikronesiens federerade stater där inte en enda kvinna sitter i parlamentet.

– Det gör att en snäv värld får styra den stora världen, säger Oinas.

Hon tillägger att vardagssysslor ofta är en främmande verklighet för männen.

– Då är det svårt att förstå att det behövs offentliga medel till till exempel dagvård.

Stöd kvinnorörelser

Trots att läget överlag  är sämre i u-länderna finns det också undantag. I Rwanda är andelen kvinnor i parlamentet 64 procent, den högsta i hela världen.  Det bottnar delvis i folkmordet 1994 som skördade närmare en miljon människoliv, där många män dödades eller fängslades. Även kvinnorörelser i landet fick större påverkan efter folkmordet vilket stegvis ledde till att Rwanda är det land det är i dag.

– Ofta glömmer vi att det i de flesta länder finns kvinnorörelser. Genom stöda dem kan länderna bli mera jämställda. Vid de tillfällen då man har gjort det har det lyckats, säger Oinas.

Oinas tycker att EU borde ingripa ekonomiskt och stöda de olika kvinnorörelserna.

– På de sättet kan man nå en snabb förändring. Titta på Rwanda eller också Finland, här har kvinnors del i beslutsfattande förändrats på bara 50 år, säger hon.

För att kunna nå ett resultat som stöder både jämställdhet och en hållbar utveckling,  måste EU instanserna samarbeta. Industri- och exportpolitiken får inte stå i strid med jordbrukspolitiken och miljöfrågor.

– Det är v anligt att kvinnor självständigt driver småbruk. Dock kräver vår konsumtion en massproduktion vilket gör att den lokala odlingen försvinner, säger Oinas.

Ett steg mot hållbar utveckling

EIGE, European Institute of gender equality, har utfört en studie som visar att kvinnor är mera benägna att ta hand om sin miljö och också tänker långsiktigt. Oinas ställer sig ändå kritiskt till att man tillskriver kön vissa egenskaper.

­– Det finns kvinnor som Margaret Thatcher eller Condoleezza Rice vars politik inte alls motsvarar genusstereotypiska förväntningar.

Hon tror ändå att flera kvinnor i beslutsfattande på långsikt kan inverka på den hållbara utvecklingen. Kvinnor i politiken kan vara en indikator på en bättre skött och demokratiskt samhälle. Hon menar ändå att det kan vara problematiskt att koppla samman demokratiska i-länder med hållbar utveckling.

– Till exempel Sverige är bra på återvinning, energi och beskattning, men mindre bra om man räknar med allt de omsätter i andra länder, och hur deras industri agerar där.

I-ländernas konsumtionsprodukter produceras i u-länder, men i i-ländernas ägo. Oinas menar att miljöförstörelsen utlokaliseras och att i-länderna ses som miljömedvetna medan Indonesien anses omedvetna även fast det är Nestes palmoljeplantage som höjer Indonesiens siffror. Politiker i u-länder tackar heller inte nej till den tillväxt och de lågavlönade arbetsplatser som storföretagen kan erbjuda. Oinas menar detta är en sak som måste lösas på ett globalt plan.

– Jag börjar själv tycka att skiljelinjen inte längre är i- eller u-länders vanliga medborgare, kvinnor eller män, utan den lilla eliten och den vanliga människan var som helst.

Källor:

Intevju med Elina Oinas

http://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS/countries/1W?order=wbapi_data_value_2015%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-last&sort=asc&display=default

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/Gender-Equality-and-Climate-Change-Report.pdf

 

 

Leave a Reply