All posts by Margarita Kondakova

Smarta städer blir nutid genom en innovation och ett område i taget: “Vi kommer inte att gå tillbaka till det gamla, utan gå mot det nya”.

Enligt Helsingfors ”Agendasta teoksi”-rapporten för FN är digitalisering en av de lösningar som kan ta städerna närmare de globala målen för hållbar utveckling. Även om vi fortfarande inte lever i den futuristiska teknikvärlden av sci-fi-filmer, används smarta, innovativa lösningar och funktionella e-tjänster redan i stor utsträckning runt om i världen. Begreppet “smart city” eller “smart stad” börjar så småningom att vara vardagsspråk.

Det statsägda företaget Forum Virium Helsinki, som är ett icke-vinstdrivande aktiebolag, ansvarar för Helsingfors innovationsutvecklingsarbete. I vår intervju diskuterade jag med företagets projektledare Maija Bergström om den smarta framtiden i Helsingfors. Fiskehamnen är det mest kända smarta området i Helsingfors, men snart kommer de att vara flera när smarta lösningar sprids till förorter.

 

Vad är en smart lösning?

”Smart city-lösningar betraktas som lösningar som använder digitalitet och data. Jag ser dock att de också bör inkludera innovativa tillvägagångssätt. Ibland är en innovation inte själva lösningen utan ett visst sätt att göra något”- Maija Bergström

Bergström berättar att Forum Viriums mål är att förstå hur olika områden kan fungera som en test- och utvecklingsmiljö för olika digitala lösningar och andra innovationer. ”Vi strävar efter att förstå vad invånarna behöver för att leva bekvämt och i enlighet med sina egna mål, men också vad staden behöver, till exempel genom digitalisering och miljömål”, säger Bergström. Enligt Bergström måste en intelligent lösning vara en som ger resursvishet inte bara när get gäller miljön utan också i fråga om invånarnas vardag. ”Smart city-lösningar betraktas som lösningar som använder digitalitet och data. Jag ser dock att de också bör inkludera innovativa tillvägagångssätt. Ibland är en innovation inte själva lösningen utan ett visst sätt att göra det”, reflekterar Bergström.

 

Bild 1. En vision av Fiskehamnen-projektet. Forum Virium Helsinki.

 

Är det lättare att bygga helt nya eller renovera gamla stadsdelar?

Det mest mediakända innovationsprojektet i Helsingfors är verkligen Smarta Fiskehamnen (”Fiksu Kalasatama”), där Bergström har gjort mycket arbete, särskilt med områdets invånare. Smarta Fiskehamns vision är att ge sina invånare “en timme mer på dagen” bland annat genom att erbjuda alla nödvändiga tjänster och arbetsplatser.

Fiskehamnen fungerar som ett modellområde för Helsingfors klimatmål där investeringar görs i hållbar utveckling, energibeteende och avfallshantering. Exempel på innovationer där är sensorer för soptunnor, som övervakar graden av sopfyllning och berättar när tunnorna behöver tömmas, eller avloppsrörssugning, genom vilket soporna sugs till avfallsstationen via underjordiska rör. Enligt Bergström satsar Forum Virium också i grön infrastruktur, såsom innovationer inom gröna väggar. En grön vägg är en byggd struktur som ökar ytan för växter i städer och på detta sätt ökar biodiversiteten och samtidigt gör staden mer grön. Samarbete med byggarna är mycket viktigt, säger Bergström.

”Det är intressant att se hur olika lösningar på blocknivå bildar en helhet”.

Bergström säger att nästa steg skulle vara att börja arbeta i Helsingfors förorter, bl.a. Malmgård, Malm och Böleområdet. Här är tillvägagångssättet annorlunda eftersom det är “snarare en partiell lösning än ett helt nytt övergripande system” enligt Bergström. Detta har inte gjorts i så stor skala tidigare och det innebär unika utmaningar för företaget. Om Smarta Fiskehamnen-projektet har kunnat skapa något nytt från början, måste renoveringsprojekten börja med befintliga strukturer. Det kan därför till exempel gälla renovering av en specifik byggnad som är av central betydelse. Bergström betonar att lösningarna är unika beroende på region och befolkningens och stadens behov.

Även ur ekonomisk synvinkel är de första stegen i ett innovationsprojekt de svåraste: ”Innovationer är ofta inte genast ekonomiskt lönsamma. Första gången är sällan lönande utan tvärtom. Lönsamheten kommer av att lära sig att upprepa och när processerna blir snabbare”, säger Bergström. Vad innovationer i förorter kommer att kosta är ännu inte känt.

 

Smart City Index 2020

”Helsingfors är precis av rätt storlek för att utveckla och testa innovationer” – Maija Bergström

Förra året rankades Helsingfors på andra plats i Smart City-indexet (Forum Virium 2020) över städer baserat på ekonomiska och tekniska data och invånarnas uppfattning om hur smart deras stad är.

På frågan vad som har bidragit till en så bra ranking i den globala jämförelsen svarar Bergström att Helsingfors är precis av rätt storlek för att utveckla och testa innovationer. Till exempel är nätverken och dialogen mellan staden, olika organisationer och invånare väl utvecklade. De nordiska länderna är också bra partner, eftersom vi har liknande behov och innovationerna kan utvecklas tillsammans.

 

Globala målen för hållbar utveckling och samarbete

Bild 2. Globala målen för hållbar utveckling. Valtiokonttori.

”Samarbete mellan städer är på ett sätt mer praktiskt än till exempel samarbete mellan stater. På detta sätt kan utmaningarna lösas konkret. ”- Maija Bergström

Av alla FN:s globala mål för hållbar utveckling sticker nr 9, 11, 13 och 17 (bild 2) mest ut i arbetet på Forum Virium. Bergström kommenterade det senare målet: ”Samarbete mellan städer är viktigt till exempel för att uppnå klimatmålet. På ett sätt är det mer praktiskt än till exempel samarbete mellan stater. På detta sätt kan utmaningarna lösas konkret. ” Bergström säger att samarbete mellan städer är intressant och givande eftersom lösningarna verkligen kan överföras från en stad till en annan. ”Jag vet att människor från utlandet anser att Finland har lyckats bra i samarbetet mellan städer. Det är ingen mening i att samma lösning uppfinns i olika städer, utan just så att alla kan fortsätta arbetet som andra redan har gjort ”, säger Bergström.

“Vi kommer inte att gå tillbaka till det gamla, utan gå mot det nya” – Maija Bergström

Bergström anser att förändringar i människans livsstil under coronapandemin är den största händelsen i digitalisering under en lång tid, kanske någonsin. Människor fick se sitt dagliga liv i ett nytt ljus: distansarbete, distansundervisning och behovet att lita på teknologi.  “Vi kommer inte att gå tillbaka till det gamla, utan gå mot det nya”, säger Bergström.

Bergström betonar den enorma betydelsen av saker som vi inte är medvetna om. “De senaste två åren har visat att det finns mycket vi inte kan förutsäga”. Det är viktigt att förstå vilken typ av potentiella framtider det finns. Därför kommer Forum Virium att börja göra mer framförhållningsarbete nu på våren. ”Vi utforskar vilka olika vägar som kan finnas. Det kunde vara mycket viktigt att jämföra dem”, säger Bergström.

 

Hur ser framtiden ut?

Forum Viriums vision är Helsingfors som den mest funktionella staden i världen. Detta är dock en komplex process som tar tid. ”Naturligtvis tror vi inte att ett projekt kommer att göra en revolution på stadsnivå”, skrattar Bergström. Här måste man ta ett steg i taget, och det är viktigt att lära sig på vägen.

Bergström hoppas att det kommer att finnas företag i Helsingfors som vågar utveckla såväl boendeorienterade lösningar som lösningar vilka också fungerar utanför Helsingfors. Klimatförändringen utgör ett stort behov av innovationer internationellt, och Helsingfors har alla förutsättningar för en sådan utveckling – utmärkta forskare, ansvarsfulla företag och motiverade studenter.

 

 

KÄLLOR:

BILD 1: https://fiksukalasatama.fi/en/kalasatama-becomes-the-smart-city-district-of-helsinki/

BILD 2: https://www.valtiokonttori.fi/sv/foreskrifter-och-instruktioner/forberedelse-till-statsforvaltningens-enhetliga-ansvarsrapportering/