TVT:n opetuskäytön monet kasvot: digitaalisten pelien pedagogiset mahdollisuudet

 

 

 

 

 

Tieto- ja viestintäteknologian (TVT:n) opetuskäyttö on taas voimissaan vuosituhannen vaihteen verkko-opetusbuumin tuottaman ”krapulan” jälkeen. Erityiskiitos tästä kuuluu laajentuneelle oppimisympäristöajattelulle – kuinka opetus viedään myös luokkahuoneen ulkopuolelle erilaisia apuvälineitä linjakkaasti hyödyntäen?  Toinen viime vuosien kova juttu on ollut sosiaalisen median hyödyntäminen opetuskäytössä. Avoimuuteen sisältyy tietysti myös haasteita, mutta myös paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi verkostoitumisen ja avoimen viestinnän muodossa. Lue loppuun

Opiskelijaosuuskunnista

Blogitekstin kirjoitti verkko-opetuskoordinaattori Pekka Hytinkoski, joka toimii osuustoiminnan ja yhteisötalouden yliopistoverkoston (Co-op Network Studies) verkko-opetuskoordinaattorina. Email: pekka.hytinkoski@helsinki.fi

 

 

 

 

Opiskelijayrityksissä yhdistyy opiskelijan osaaminen, opiskelijoiden osaamisen kaupallinen hyödyntäminen yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa sekä oppiminen.  Modernissa opiskelijayrityksessä opiskelijat saavat itse valita oman yrityksensä yritysidean, toimintaperiaatteet sekä tuottamansa palvelut ja/tai tuotteet. Ero perinteiseen luokkahuoneopiskeluun on suuri, sillä opintosuunnitelmiin sisältyvää lähdekirjallisuutta hyödynnetään sekä tarvepohjaisesti aitojen opiskelijayrityksen haasteiden selvittämiseen että toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Lue loppuun