Categories
Opinnot

Kysely tutkintorakenteista

Hei kaikille!

Karavaani ry on laatinut kyselylomakkeen, jolla on tarkoitus kerätä opiskelijoilta palautetta nykyisistä kandi- ja maisteriohjelmien tutkintorakenteista sekä ehdotuksia tulevia uudistuksia varten. On ensiarvoisen tärkeää, että vastauksissa tuodaan esille kattavia perusteluja ja konkreettisia kehitysehdotuksia, jotta palautteesta olisi mahdollisimman paljon hyötyä uusia tutkintorakenteita suunniteltaessa! Lomake täytetään anonyymina ja tietoja käsitellään Karavaani ry:n hallituksen toimesta. Palautteen pohjalta laaditaan kooste, joka välitetään henkilökunnalle.

Syyslukukaudella 2023 käyttöönotettavia uusia tutkintorakenteita suunnitellaan kesän 2021 aikana. Palautetta annettaessa on hyvä olla realistinen ja ottaa huomioon, että useissa opintosuunnissa kärsitään merkittävästä henkilöstövajeesta. Jatkossakin on tarkoitus jatkaa pääosin nykyisellä henkilökunnalla, eikä täydentävää tuntiopetusrahoitusta toistaiseksi ole tiedossa, minkä vuoksi lähiopetuksen tai kurssien määrää ei juurikaan voida lisätä.

Toivomme vastauksia lomakkeeseen 19.4 mennessä!

Vastaa lomakkeeseen tästä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTqk4a3YRLAM27CPQ7LhMRy5E-yLNemkudhXRfQwHWLv0gQw/viewform?usp=sf_link