Opintokokonaisuusmerkinnät (kemia opettaja, pääaine)

Yleistä kemian opintokokonaisuusmerkinnöistä (kemian opettaja, pääaine)

Yksittäisten opintojaksojen suoritukset rekisteröidaan ilman eri pyyntöä, mutta opintokokonaisuudet kirjataan vain opiskelijan hakemuksen perusteella. Tutkintotodistusta pyydettäessä opintojen on oltava kokonaisuuksina (ks. alempana oleva taulukko).

Aineopintojen merkintää ei anneta ennen perusopintojen merkintää. Muut opinnot -merkintä (LuK ja FM) annetaan vasta sitten, kun pääaineen ja sivuaineiden merkinnät on koottu. Tällöin todetaan samalla koko tutkinnon asianmukaisuus ja suoritusten riittävyys.

VAADITUT OPINTOKOKONAISUUDET

LUONNONTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO (180 OP)

55110 Kemian perusopinnot (opettaja) (25 op)

55121 Kemian aineopinnot (opettaja) (51 op)

50042 LuK Muut opinnot (19 op)

Lisäksi oltava:

Toisen opetettavan aineen perus- ja aineopinnot (25 op + 35 op)

Opettajan pedagogiset perusopinnot (25 op)

VAADITUT OPINTOKOKONAISUUDET

FILOSOFIAN MAISTERIN TUTKINTO (120 OP)

55145 Kemian syventävät opinnot (opettaja) (84 op)

Lisäksi oltava:

Opettajan pedagogiset aineopinnot (35 op)

Kemian opettajalinjan opintokokonaisuusmerkinnät antaa professori Maija Aksela. Muiden oppiaineiden merkinnät antaa asianomainen laitos.

Miten toimit?

Kun saat suoritettua kemian opintokokonaisuuden viimeisen kurssin, kannattaa samantien huolehtia irralliset kurssit yhdeksi kokonaisuudeksi opintosuoritusotteeseen.

Kaikkien opintokokonaisuuksien arvosana määräytyy opintojaksojen arvosanoista opintopisteillä painotetun keskiarvon mukaan. Tutkielmien arvosanoja ei lasketa mukaan.

  • Täytä opintokokonaisuuslomake kemian opintojen osalta. Opintokokonaisuuden sisältö ja kurssien opintopistemäärät riippuvat siitä, minkä vuoden tutkintovaatimuksia noudatat.
  • Lähetä lomake s-postin liitteenä tarkistettavaksi Johannes Pernaalle. Ilmoita viestissä myös, minkä vuoden tutkintovaatimuksia noudatat. Ennen 1.8.17 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa vanhojen tutkintovaatimusten mukaan, ellei muuta ole sovittu.
  • Johannes Pernaa allekirjoittaa kandidaatin tutkinnon kokonaisuusmerkinnät ja professori Maija Aksela maisterivaiheen kokonaisuusmerkinnät.
  • Toimita lomake allekirjoituksen jälkeen Kumpulan kampuksen opiskelijapalveluihin (Gustaf Hällströmin katu 2a, Physicum, 2.krs).
  • Jos kokonaisuusmerkintä ei ilmesty WebOodiin muutaman viikon kuluessa, voit tiedustella sitä osoitteesta kumpula-register@helsinki.fi.

Lisätietoa valmistumisesta ja tutkintodistuspyynnön jättämisestä löydät täältä: https://www.helsinki.fi/fi/matemaattis-luonnontieteellinen-tiedekunta/opiskelu/opiskelijalle/valmistuminen