HOPS

HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma on pakollinen osa sekä kemian opettajan LuK- että FM-tutkintoa.

HOPSin tekeminen aloitetaan heti opintojen alussa ja sitä tarkistetaan ja täydennetään vuosittain. Opiskelijan on itse oltava aktiivinen HOPSin päivittämisessä.

Toimintaohjeet HOPSin tekemiseen

 • Tee HOPS itsellesi heti syyslukukauden alussa itsellesi.
  • HOPS voi olla tavallinen .doc- tai .odt-tiedosto.
  • Merkitse HOPS:iin kurssien perään, milloin aiot kurssin suorittaa tai onko se jo suoritettu (esim. syksy 2018  tai Suoritettu).
 • Suunnittele oma HOPSisi niin, että
  • se noudattaa tutkintovaatimuksissa olevaa kurssijärjestystä.
  • Opinto-oppaat: LUK / FM
  • pyrit suorittamaan 30 op / lukukausi eli 60 op / lukuvuosi. Tämä on virallinen suositus.
 • Varaa HOPS-ohjaajaltasi henkilökohtainen HOPS-ohjausaika tarpeen mukaan.
  • Varaa s-postitse ja liitä laatimasi HOPS tähän s-postiin.
  • Yksikön HOPS-ohjaaja on Johannes Pernaa (johannes.pernaa@helsinki.fi).