Gå med på Klaara-listan

Nätverket Klaaras informationskanal är för närvarande e-postlistan Klaara. Kommunikationen på listan sker på finska. Alla som är intresserade av forskning i lätt språk är välkomna med på listan. Adressen är

klaara-network@helsinki.fi

Skicka ett meddelande, om du vill vara med på listan
subscribe klaara-network
till majordomo@helsinki.fi

Skicka ett meddelande, om du vill veta vilka som är med på listan
who klaara-network
till majordomo@helsinki.fi

Skicka ett meddelande, om du vill att vi tar bort dig från listan
unsubscribe klaara-network
till majordomo@helsinki.fi