Projekt

Forskningsprojekt med anknytning till lätt språk

Projektet Selkokielen ytimessä (I det lätta språkets kärna)
I projektet Selkokielen ytimessä (I det lätta språkets kärna)  som finansieras av Konestiftelsen undersöker vi hurdana de lätta språkformerna i Finland är i dag och hurdana de borde vara. Delprojekten ger ny kunskap om regler för lätt finska, förklaringar i lätt finska och ordförrådet i riktigt lätt finska. Vi deltar planmässigt i den offentliga debatten. Projektet stödjer på olika sätt Klaara-nätverket i att befrämjas tvärvetenskaplig forskning i lätt språk.

Inom projektet skrivs flera doktorsavhandlingar, som handlar om talat lätt språk och om hur förklaringar konstrueras i lätta texter på finska.

Doktorsavhandlingsprojekt om lättläst

Lättlästrelaterade utbildnings- och undervisningsprojekt

Lättlästrelaterade utvecklingsprojekt

Vet du om ett projekt som är relaterat till forskning i lättläst som inte syns här? Skriv till oss (leealaura.leskela[at]helsinki.fi), så lägger vi till ditt projekt.