Klaara-bloggen

Klaara-bloggen är en informativ blogg om aktuella frågor inom lätt språk. Skriv gärna korta inlägg till bloggen på finska, svenska eller om lätt språk, främjande av lätt språk, tillämpningar i praktiken och forskning. Ett blogginlägg får innehålla max. 1 000 ord.

Skicka ditt bloggförslag till Soilimaria Korhonen (soilimaria.korhonen [ at]savonia.fi).

Klaara-blogginlägg finns här.