Material

Språkbanken i Finland

Klaara-nätverket har som mål att få in så mycket lättläst text som möjligt i Språkbanken i Finland (Kielipankki på finska) som forskare kan använda.

Hittills ingår det lättlästa nyhetsbladet Selkosanomat (före detta Selkouutiset) och tidskriften Leija i Språkbanken. De ingår i version 2 av korpusen över 1990- och 2000-talets finländska tidskrifter och dagstidningar som är tillgänglig utan inloggning via Språkbankens Korp-tjänst. Enbart från dessa två nämnda tidningar går det att göra sökningar via direktadressen här.

Språkbanken i Finland är en serviceenhet som upprätthålls av konsortiet FIN-CLARIN som består av universiteten i Finland, CSC och Institutet för inhemska språken (Kotus). En stor del av Språkbankens material är allmänt tillgängligt utan inloggning. Med hjälp av Språkbankens tjänster är det möjligt att göra mångsidiga sökningar i materialen. Forskare kan hantera material som innehåller text eller tal med ett urval av olika verktyg samt överlåta egna insamlade material och förmedla dem vidare till andra via Språkbanken.

Zotero

I Zotero finns en referensdatabas för forskning i lättläst med namnet Easy-to-read. I databasen samlas referensdata som anknyter till lättläst och dess forskning. Databasen kan användas i webbläsaren eller i ett gratis program som kan laddas ner på den egna datorn.

Databasen är offentlig och tillgänglig för alla. Uppdateringsrättigheter fås av databasens administratörer. Helsingfors universitets bibliotek ger tekniskt stöd för användningen av Zotero. Biblioteket har även lovat ordna användarutbildningar i Zotero för forskare i lättläst.

Mer information om databasen ger Sari Karjalainen, sarikstudio(at)gmail.com

Material finns även här:

Lättspråkliga medier: Ylen selkouutisetYle Nyheter på lätt svenskaSelkosanomat, Leija
Produktion av lättlästa informationstexter: Texttjänster vid Selkokeskus
Databas över lättlästa böcker på finska: Selkokeskuksen selkokirjatietokanta