Background and Goals

Klaaran tausta

Selkokieltä on käytetty Suomessa jo 1980-luvulta alkaen. Selkokielen käyttäjämäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Vuonna 2018 Selkokeskus arvioi, että jopa 600 000 suomalaista hyötyisi selkokielen käytöstä. Yhteiskunnan kehittymisen ja selkokielen käyttäjäkunnan kasvun myötä tarve selkokielen tutkimukselle ja asiantuntijoiden koulutukselle on voimakkaasti kasvanut. Selkokielen tutkimus on toistaiseksi ollut yksittäisten tutkijoiden varassa. 2010-luvun lopulla on havahduttu sekä teoreettisista että soveltavista lähtökohdista nousevan systemaattisen tutkimuksen tarpeeseen. Tutkimuksen lisäksi tarvitaan tutkijoiden välistä keskustelua ja yhteistyötä.

Klaaran tavoite

Klaara-tutkimusyhteisön tavoitteena on edistää selkokielen tutkimusta. Klaara lähtee liikkeelle Suomessa käytettävästä selkokielestä ja lättlästistä. Klaaran tavoite on kasvaa kansainvälisellä tasolla merkittäväksi selkokielten tutkimuksen yhteisöksi. Klaaran toiminnan ideologisena pontimena on tehdä maailmasta parempi paikka niille, joille selkokieli on ainoa vaihtoehto.