Miksi tutkia selkokieltä?

Selkokieltä pitää tutkia, jotta selkokielen kriteerit ja käyttö perustuvat tutkittuun tietoon. Silloin selkokieli on niin hyvää kuin mahdollista, ja sitä käytetään mahdollisimman hyödyllisesti. Tutkimusta tarvitaan myös opetuksen ja päätöksenteon pohjaksi.

Selkokieltä pitää opettaa, koska selkokielen asiantuntijoita tarvitaan lisää. Selkokielen tarve ja hyödyllisyys näkyy useissa kehittämissuunnitelmissa. Kun viranomaiset alkavat konkreettisesti toteuttaa Avoimen hallinnon strategiaa ja Kansalliskielistrategiaa, selkokielen asiantuntijoista tulee todellinen puute.

Tämän sivun linkeistä löytyy perusteluja selkokielen tutkimuksen ja opetuksen lisäämiselle. – Päivitetty 11.1.2022.

Hallintolaki: ”Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.” 9 §

Hallituksen kertomus kielilainsäädännön soveltamisesta 2021: ”Selkokielen käytöllä voidaankin katsoa toteutettavan tätä hallintolain kirjausta selkeästä viranomaiskielestä.” s. 29

Avoimen hallinnon strategia 2030: ”Suunnitelmallinen ja ennakoiva selkosuomen ja selkoruotsin (vielä selkeää virkakieltä helpompi kielimuoto) osaamisen ja määrän lisääminen julkisen sektorin organisaatioissa.” s. 2

Kansalliskielistrategia 2021: ”Lisätään selkosuomen ja selkoruotsin käyttöä ministeriöiden ja hallinnonalojen toiminnassa, viestinnässä ja tapahtumien suunnittelutyössä sekä selkokielen ja selkeän yleiskielen käyttöön liittyvää osaamista.” s. 135

Kansallinen lukutaitostrategia 2030: ”Edistetään selkokielisten materiaalien ja digitaalisten palveluiden sekä tukivälineiden saatavuutta ja saavutettavuutta arjessa, työssä ja koulutuksessa.” s. 23

Selkokielen neuvottelukunnan toimenpideohjelma 2019–2022: ”Selkokieli perustuu tutkittuun tietoon.” s. 15

PIAAC-lukutaitotutkimus:  ”Lukutaidoltaan heikkoja aikuisia on Suomessa noin
370 000 (11 %).” s. 27. —  ”Heidän lukutaitonsa riittää vain lyhyen ja tuttua aihetta käsittelevän tekstin ymmärtämiseen ja selvästi esitettyjen tietojen tunnistamiseen.” s. 18

Selkokielen tarvearvio 2019: ”Selkokielen kohderyhmiin kuuluu Suomessa noin 650 000–750 000 henkilöä (11–14 % väestöstä). Lisäystä vuoden 2014 tarvearvioon on noin 100 000 henkilöä.” s. 3

Selkokielestä ja selkokielen käyttämisen perusteluista lue lisää Selkokeskuksen sivulta.