Tietoa Klaarasta

Klaaran taustaa
Selkokieli on suomen kielen muoto,
joka on helpompaa kuin yleiskieli.
Se on tarkoitettu ihmisille,
joille yleiskieli on liian vaikeaa.
Selkokieltä voivat tarvita
esimerkiksi kehitysvammaiset tai muistisairaat ihmiset.
Myös monet maahanmuuttajat tarvitsevat selkokieltä.
Suomessa selkokieltä on kehitetty
1980-luvulta asti.
Selkokielen tarve on kasvanut.
Siksi myös selkokielen tutkimusta ja tutkijoiden yhteistyötä
täytyy olla enemmän.

Klaaran tavoitteet
Klaara-verkoston tavoite on edistää
selkokielen tutkimusta ja tutkijoiden yhteistyötä.
Verkosto haluaa lisätä yhteistyötä
myös selkokielen tutkijoiden ja selkokielen ammattilaisten välillä.
Tavoitteena on myös
tehdä yhteistyötä niiden ihmisten kanssa,
jotka tarvitsevat selkokieltä.
Toivomme, että selkokielen käyttäjät voivat olla
mukana selkokielen tutkimuksessa.

Klaaran toiminta
Klaara-verkosto toimii vuosina 2020–2022
Selkokielen ytimessä -hankkeessa.
Hanketta rahoittaa Koneen Säätiö.
Klaara tarjoaa tukea tutkijoille.
Tutkijat päättävät kuitenkin omista tavoitteistaan
ja hankkivat itse rahoituksen.

Ohjausryhmä
Klaara-verkostolla on ohjausryhmä, joka auttaa verkostoa.
Ohjausryhmään kuuluvat vuosina 2023–2025
Anne Ketola, Soilimaria Korhonen, Päivi Kuusi,
Leealaura Leskelä, Camilla Lindholm, Tiina Onikki-Rantajääskö,
Kukka-Maaria Raatikainen, Johanna Rutenberg,
Eliisa Uotila ja Idastiina Valtasalmi.