Selkokielelle kääntäminen

Selkokielelle kääntäminen: opetuskokeilu ja tutkimushanke

Kehitämme selkokielelle kääntämisen opetusta osana kääntäjänkoulutusta. Tavoitteena on kehittää kääntäjäopiskelijoiden valmiuksia kääntää ja mukauttaa selkokielelle.

Opetuskokeilu toteutetaan osana Helsingin yliopiston Kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelman englannin, saksan, venäjän, ruotsin ja ranskan käännöskursseja sekä kääntäjien suomen opintoja. Tausta-ajatuksena on, että kääntäjäopiskelijoilla on hyvät valmiudet selkokielistää tekstejä, sillä kääntäjäkoulutuksessa harjaannutaan moniin selkokielistämisessä tarvittaviin taitoihin, kuten vastaanottajan ja tekstin tarkoituksen huomioimiseen ja viestin ydinsisällön hahmottamiseen. Opetuskokeilussa näitä valmiuksia kehitetään eteenpäin. Opiskelijat harjaantuvat kääntämään ja muokkaamaan selkokielelle erityyppisiä tekstejä, kuten tieto- ja kaunokirjallisuutta, viranomaisohjeita ja muita asiatekstejä.

Samalla keräämme aineistoa tutkimustarkoituksiin. Tutkimuksessa yhdistämme selkokielen tutkimuksen ja käännöstieteen näkökulmia. Tutkimustuloksia on tarkoitus hyödyntää paitsi kääntäjänkoulutuksen kehittämisessä myös laajemmin selkomukauttamisen ohjeistuksessa ja koulutuksessa.

Hankkeessa mukana:

  • Helsingin yliopiston kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelma
  • Helsingin yliopiston käännöstieteen tutkijayhteisö TRAST ja sen Selkokielelle kääntämisen tutkimusryhmä

Lisätietoja:
Päivi Kuusi, paivi.kuusi(at)helsinki.fi
Kaarina Pitkänen-Heikkilä, kaarina.pitkanen(at)helsinki.fi