Selkokirjallisuus ja kielenoppiminen

Selkokirjallisuus ja kielenoppiminen maahanmuuttajien lukupiireissä

Tarkastelen väitöskirjassani maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen lukupiirejä, joissa käytetään selkomukautettua kaunokirjallisuutta. Näkökulma on erityisesti suomen kielen oppimisessa ja luetun tulkinnassa.

Selkokirjallisuus on kasvattanut suosiotaan osana kielenopetusta, mutta toistaiseksi siitä on niukasti tutkimustietoa erityisesti suomen kielen kontekstissa. Tutkimukseni tavoite onkin tuottaa tietoa lukupiiritoiminnasta ja selkokirjallisuuden merkityksistä osana kielenoppimista.

Tutkimus kuuluu soveltavan kielitieteen alaan.
Väitöskirjatutkija Mervi Kastari