Kootut selitykset eli lingvistinen analyysi selittämisen keinoista ja merkityksestä selkokielisessä tekstissä.

Väitöskirjassa tutkitaan selkokieltä ja sitä, miten se ottaa lukijansa huomioon. Tutkimus on rajattu selittäviin tekstinosiin, koska ne antavat hyvän kuvan kielimuodosta tässä suhteessa. Selittävät tekstinosat ovat olennainen osa prosessia, jolla tekstiä muokataan selkokielelle. Aiheen kautta voidaan analysoida sekä konkreettisia rakenteita, joilla kieltä yksinkertaistetaan sekä kirjoittajan valintoja ja lukijan oletettuja tietokehyksiä. Väitöskirjatutkimus avaa uusia näkökulmia selkokielen tutkimiseen, auttaa osaltaan määrittämään selkokielen ja yleiskielen eroa sekä johtaa kenties tarkempaan ohjeistukseen koulutuksissa ja selkokirjoittamisen ohjeissa.
Väitöskirjatutkija Eliisa Uotila