Selvis

Selvis-hanke (2018–2021)

Hankkeessa kehitetään selkokielisiä päihde- ja pelikasvatusaineistoja ja -menetelmiä itsenäistyville kehitysvammaisille nuorille. Kehittämistyötä tehdään yhdessä kehitysvammaisten nuorten ja heidän parissaan toimivien ammattilaisten kanssa. Hanke on valtakunnallinen ja toteutetaan EHYT ry:n ja Kehitysvammaliitto ry:n yhteistyönä.

Hankkeen rahoitus tulee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA).

Lisätietoa Selvis-hankkeesta.