Aineistoja

Kielipankki

Klaara-verkoston tavoitteena on saada Kielipankkiin ja tutkijoiden käyttöön mahdollisimman paljon selkokielistä tekstiä.

Kielipankissa ovat toistaiseksi mukana Selkosanomat  (entinen Selkouutiset) ja Leija.  Ne sisältyvät 1990- ja 2000-luvun suomalaisia aikakaus- ja sanomalehtiä -korpuksen versioon 2, joka on avoimesti saatavilla Kielipankin Korp-palvelun kautta. Pelkästään mainituista kahdesta lehdestä voi tehdä hakuja suoralla osoitteella tässä.

Kielipankki on palvelukokonaisuus, jota ylläpitää suomalaisten yliopistojen, CSC:n ja Kotuksen muodostama FIN-CLARIN-konsortio. Suuri osa Kielipankin aineistoista on käytettävissä julkisesti ilman kirjautumista. Kielipankin palvelujen avulla on mahdollista tehdä aineistoista monipuolisia hakuja. Tutkijat voivat myös käsitellä tekstiä tai puhetta sisältäviä aineistoja erilaisilla työkaluilla sekä luovuttaa itse keräämiään aineistoja Kielipankin kautta välitettäviksi.

Zotero

Zoterosta löytyy Easy-to-read -niminen selkokielen tutkimuksen viitetietokanta. Tietokantaan kerätään selkokieleen ja sen tutkimukseen liittyviä viitetietoja. Tietokantaa voi käyttää selaimessa tai omalle koneelle ladattavassa ilmaisessa ohjelmassa.

Tietokanta on julkinen, ja siihen on kaikilla pääsy. Päivitysoikeudet saa tietokannan ylläpitäjiltä. Teknistä tukea Zoteron käyttöön on saatu Helsingin yliopiston kirjastolta. Kirjasto on myös lupautunut järjestämään Zoteron käyttökoulutusta selkokielen tutkijoille.

Lisätietoja tietokannasta Sari Karjalaiselta, sarikstudio(at)gmail.com

Aineistoja löytyy myös täältä:
Selkomedia: Ylen selkouutiset, Yle Nyheter på lätt svenska, Selkosanomat ja Leijan issuu-versio
Selkokielisten informaatiotekstien tuotanto: Selkokeskuksen tekstipalvelut
Selkokielinen tieto- ja kaunokirjallisuus: Selkokeskuksen selkokirjatietokanta