Klaara-työpajan ohjelma 16.5.2019 Kielitieteen päivillä

Esitelmien diat löytyvät kunkin otsikon kohdalta.

14.30-15.00   Taru-Tuuli Koponen: Suomea toisena kielenä puhuvien käsityksiä ja kokemuksia selkokielestä ja helposta suomen kielestä vuorovaikutuksessa.
15.00-15.30   Leealaura Leskelä ja Ulla Vanhatalo: Alkusanakielestä apua selkokielelle? Yksinkertaisimman mahdollisen sanaston metsästystä.
15.30-16.00   Eliisa Uotila: Selittäminen selkouutisten keinona
16.30-17.00   Hanna Westerlund: Kielipankin selkokielen aineistot
17.00-17.30   Päivi Stöckell: Opettajan kokemuksia selkokielestä  – Esitelmän peruunnuttua keskusteltiin ajankohtaisista selkokielen tutkimukseen liittyvistä aiheista.

Pajan järjestäjänä ja puheenjohtajana toimi Idastiina Valtasalmi.