Selkokielen ytimessä -hankkeen palkitsemat artikkelit 2020-2022

Mervi Kastari.  AFinLA-e:ssä julkaistusta tutkimusartikkelista S2-lukija tulkitsijana selkomukautetun kaunokirjallisuuden lukupiirissä sekä siitä tehdystä yleistajuisesta kirjoituksesta  Tampereen seudun S2-opettajat ry:n sivuilla.

Idastiina Valtasalmi. Sananjalassa julkaistusta tutkimusartikkelista Selkoa ihmisestä sekä siihen liittyvästä yleistajuisesta kirjoituksesta Klaara-verkoston blogissa.

Jenni Stolt. Virittäjässä vuonna 2023 julkaistavasta havaintoartikkelista Selkoa sanomista – Selkolukijoiden havaintoja selkokielisten uutistekstien ymmärrettävyydestä sekä siihen liittyvästä yleistajuisesta kirjoituksesta Klaara-verkoston blogissa.