Selkokieltä koskevia artikkeleita ja julkaisuja

Christiane Maaß: Easy Language – Plain Language – Easy Language Plus. Balancing comprehensibility and acceptability. Berlin: Frank & Timme, 2020.

Isabel Rink: Rechtskommunikation und Barrierefreiheit. Zur Übersetzung juristischer Informations- und Interaktionstexte in Leichter Sprache. Berlin: Frank & Timme, 2020.

Auli Kulkki-Nieminen: Journalistisia tekstejä selkokielellä: Saavutettavan median tarjonnasta ja erityispiirteistä. Media & Viestintä, 4/2020.

Ella Airaksinen: Kohti kohteliasta selkokieltä.
Yleistajuinen artikkeli, Kielikello 4/2020.

Mervi Kastari: S2-lukija tulkitsijana selkomukautetun kaunokirjallisuuden lukupiirissä. AFinLA-e 12/2020.

Mervi Kastari: Miten ja miksi käyttää selkokirjallisuutta S2-opetuksessa? Yleistajuinen artikkeli Tampereen seudun S2-opettajat ry:lle.

Christiane Maaß & Isabel Rink (toim.): Handbuch Barrierefreie Kommunikation.   Berlin: Frank & Timme, 2019.

Christiane Maaß: Easy Language and beyond: How to maximize the accessibility of communication. Invited Plenary Speech at Klaara Conference 2019.

Eliisa Uotila: Selko Suomessa – selkokielen kehitys ja ja sovelluksia. Puhe & Kieli 4/2019.

Sonja Dahlgren: Selkokieltä S2-oppijalle – kaikille selviä hallinnollisia tekstejä. Puhe & Kieli 4/2019.

Mervi Kastari: Aikuisten S2-oppijoiden kielenoppimisen kokemuksia selkomukautetun kaunokirjallisuuden parissa. Puhe & Kieli 4/2019.

Leealaura Leskelä: Helppoa vai vaativampaa selkokieltä – selkokielen mittaaminen ja vaikeustasot. Puhe & Kieli 4/2019.

Valtasalmi, I. (2021). Lukutaitoisten kehitysvammaisten aikuisten sanamerkitysten hallinta. Finnish Journal of Linguistics34, 301–332. https://journal.fi/finjol/article/view/103226