Solveig Arle – på svenska

Solveig Arle, Tammerfors universitet,  solveig.arle(at)tuni.fi. Som doktorand i nordiska språk forskar jag om finlandssvenska lättlästa texter, under åren 2021–2023 i projektet Lätt finlandssvenska – En språkform för minoriteter inom minoriteten. Jag har tidigare arbetat på LL-Center med planering och textproduktion, bland annat med Lärum-förlagets utgivning av lättläst skönlitteratur, skrivkurser och att hjälpa myndigheter och organisationer att producera lättlästa publikationer. Suomeksi  / In English