Toinen Klaara-työpaja

Selkokielen tutkijat, opiskelijat ja asiantuntijat
tapasivat toisessa yhteisessä työpajassa.
Toinen työpaja järjestettiin Helsingin yliopistossa 15.2.2019.
Työpajan aihe oli ”Ymmärretäänkö selkokieltä?”.
Työpajan tarkoitus oli keskustella siitä,
millaisia ymmärtämisen ongelmia eri ihmisillä voi olla.
Tarkoitus oli myös keksiä uusia ideoita selkokielen tutkimukseen.

Työpajan aluksi oli viisi puheenvuoroa.
Puheenvuoroissa ymmärtämistä mietittiin eri näkökulmista.
Santeri Nikolajev kertoi tutkimusmenetelmästä,
jossa tarkkaillaan lukijan silmien liikkeitä.
Annastiina Kettunen kertoi menetelmistä,
joilla Niilo Mäki Instituutissa tutkitaan lukemisen ymmärtämistä.
Sari Ylisen aiheena oli sanojen oppimisen tutkimus.
Eliisa Uotila puhui tekstintutkimuksen menetelmistä.
Leealaura Leskelä esitteli lukijatestauksia,
joita Selkokeskuksessa tehdään.

Puheenvuorojen jälkeen työpajassa keskusteltiin siitä,
millaisia väärinymmärryksiä arjessa voi tulla vastaan.
Miksi ymmärtäminen on joskus vaikeaa?
Mikä helpottaa ymmärtämistä?
Sen jälkeen työpajan osallistujat menivät lounaalle.

Lounaan jälkeen osallistujat miettivät
pienissä ryhmissä, miten arjen kokemukset
ja tutkimusmenetelmät voi yhdistää.

Ryhmissä ideoitiin seuraavia tutkimuksia:

– Kehitetään automaattinen tietokoneohjelma,
joka auttaa selkokirjoittajaa tekemään helppoa tekstiä.
– Tutkitaan, millaiset kielen rakenteet ovat helppoja
maahanmuuttajalle, joka opiskelee suomea.
– Millainen kuva ja teksti tukee tekstin ymmärtämistä?
– Millaisia selkokielisiä ohjeistuksia
ymmärretään työlämässä?

Lopuksi työpajassa keskusteltiin lyhyesti siitä,
mistä selkokielen tutkimukseen saadaan rahaa.

Seuraavan Klaara-pajan aihe on
”Miten visuaaliset ja multimodaaliset keinot
tukevan selkotekstin ymmärtämistä”.
Se pidetään Helsingissä 1.3.2019
Työpaja on jo täynnä.
Lisää tietoa muista Klaara-työpajoista.
Tervetuloa mukaan!