Tiivistelmä Klaara-verkoston kokouksesta 26.3.2020

Kokouksessa läsnä:
Camilla Lindholm (pj.), Ulla Vanhatalo, Tiina Onikki-Rantajääskö, Johanna Komppa, Soilimaria Korhonen, Auli Kulkki-Nieminen, Idastiina Valtasalmi, Susanna Karjalainen, Seija Mikkonen, Leealaura Leskelä (siht.)

Klaara-verkoston kokouksessa keskusteltiin verkoston toiminnasta, koordinoinnista ja viestinnästä. Kokouksessa todettiin, että verkosto on toiminut hyvin ja avoimesti ja tukenut eri tahoilla toimivien ihmisten työtä. Myös jatkossa toivottiin, että verkosto säilyy avoimena ja väljänä, ja tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja tiedon saamiseen.

Kokouksessa päätettiin, että verkoston koordinaattorina jatkaa Ulla Vanhatalo vuoteen 2022 asti. Lisäksi päätettiin perustaa verkostolle määräaikainen ohjausryhmä tukemaan sen toimintaa. Ohjausryhmässä tulee olla laaja-alaista osaamista selkokielen tutkimukseen liittyviltä eri alueilta. Ohjausryhmästä tulee lisää tietoa s-postitse ensi viikolla.

Kokouksessa keskusteltiin myös verkoston viestintätavoista ja sen verkkosivuista. Päätettiin, että tutkitaan mahdollisuuksia siirtyä s-postiviestinnästä esimerkiksi Teamsiin. Verkkosivuilla päätettiin kokeilla blogia. Verkkosivuille toivotaan verkoston jäseniltä tietoja meneillään olevista hankkeista ja tapahtumista, niitä voi lähettää Leealaura Leskelälle.