Enkät för producenter

 Lantbrukare, välkommen att besvara på en enkät där producenternas intresse för andelsjordbruk kartläggs!

Andelsjordbruk är ett sätt att sälja gårdens produktion och produkter utan mellanhänder. Där ingår producenten och konsumenten, eller en annan partner som daghem eller restaurang, ett avtal om produktion och köp på förhand.

Konsumenten förbinder sig att köpa en specifik del av gårdens skörd eller annan produktion och producenten förbinder sig att producera den. Tillsammans delas risken för att produktionsmängden kan variera beroende av till exempel väder. Å andra sidan delas också framgångarna.

Vad tänker du om det här? Kunde andelsjordbruk passa din gård? Var du intresserad eller inte alls? Kolla in ämnet och svara på enkäten på: http://bit.ly/AndelsjordbrukEnkät

Svara genast till 16.6.2021, tack!

Undersökningen görs som en del av projektet KUMAKKA – hållbarhet, konkurrenskraft och uppskattning av jordbruket med hjälp av andelsjordbruk, som förverkligas av Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet och Luomuliitto. Projektet finansieras av NTM-centralen i Tavastland med medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Tilläggsuppgifter: Ritva Mynttinen, ritva.mynttinen(et)helsinki.fi

suomeksi