Usein kysyttyä

Mitä on kumppanuusmaatalous?

Kumppanuusmaataloudella tarkoitetaan pitkäkestoista, usein yhden kasvukauden mittaista, yhteistyötä ruoan tuottajan ja kuluttajan välillä. Yhteistyö tarkoittaa sitä, että kuluttaja ostaa osan kauden tuotannosta etukäteen rahoittaen niin tilan tuotantoa. Tuottaja puolestaan sitoutuu tuottamaan jäsenilleen parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan korkealuokkaisia ja tuoreita tuotteita.

Kumppanuusmaataloudessa tuotteena voi olla esimerkiksi vihanneksia, munia, lihaa tai marjoja. Satoa voidaan jakaa osuuden ostaneille jäsenille viikoittain, tai vaikka vain kerran vuodessa, jos tuotteena on esimerkiksi omenat tai hunaja.

Kumppanuusmaataloudessa on kumppanuuden lisäksi muita perusperiaatteita, kuten paikallisuus ja kestävyys, joihin voi tutustua paremmin täällä.

Esimerkkejä kumppanuusmaatalouden käytännön toiminnasta Suomessa ja maailmalla löytyy näiden verkkosivujen kirjastosta, ja erityisesti sinne kootuista tallenteista.

 

Onko kumppanuusmaatalous sama asia kuin CSA maatilat?

Kyllä.

CSA on lyhenne englanninkielisistä sanoista Community Supported Agriculture, mikä suomeksi on käännetty sanaksi kumppanuusmaatalous. Monissa eri maissa on oma kumppanuusmaataloutta tarkoittava sana – esimerkiksi Saksassa kumppanuusmaataloutta kutsutaan ”solidaarisuusmaataloudeksi” (Solidarische Landwirtschaft).

Lisää tietoa kumppanuusmaataloudesta muualla maailmassa löytyy täältä.

 

Mistä löydän lähimmän kumppanuustilani?

Näille verkkosivuille on koottu kartta, josta näkyvät kaikki Suomen kumppanuustilat.

Jos lähialueellasi ei ole kumppanuustilaa, voit perustaa sellaisen. Ohjeita löytyy suomeksi täältä, ja oppaita muilla kielillä täältä.

 

Olen kumppanuustoiminnasta kiinnostunut kuluttaja. Voinko perustaa oman kumppanuustilan?

Kyllä.

Yksittäinen kuluttaja tai kuluttajaryhmä voi perustaa kuluttajavetoisen kumppanuustilan yhteistyössä yhden tai useamman tuottajan kanssa.

Toinen vaihtoehto on yhdessä toisten kuluttajien kanssa ryhtyä tuottamaan ruokaa itse niin kutsuttuna yhteisöviljelynä.

Ohjeita kumpaankin vaihtoehtoon ja muiden kiinnostuneiden kuluttajien löytämiseen löytyy täältä.

 

Olen tuottaja, ja haluaisin perustaa kumppanuustilan. Mistä löydän kumppanuustilalleni jäseniä?

Jäsenyydestä kiinnostuneiden kuluttajien löytäminen voi olla alussa haastavaa. Myös jatkossa jäsenten vaihtuvuus voi muodostua ongelmaksi, mikäli jäseniä ei onnistuta mielekkäästi osallistamaan ja sitouttamaan kumppanuustilan toimintaan.

Ohjeita on kuitenkin olemassa sekä alkuvaiheeseen että jäsenten pysyvyyden varmistamiseen.

 

Mistä löydän lisää tietoa kumppanuusmaataloudesta, ja muita aiheesta kiinnostuneita ihmisiä?

Näille verkkosivuille on kerätty ohjeita, ulkomaisia oppaita ja erilaista käytännönläheistä mediamateriaalia, jonka kautta saa käsityksen kumppanuusmaatalouden erilaisista toimintaratkaisuista.

Suomessa on myös kumppanuusmaatalouden oma verkosto sekä aktiivinen Facebook-ryhmä, joissa voi löytää ihmisiä ja aloittaa keskusteluja.

 

Mihin sitoudun liittyessäni kumppanuustilan jäseneksi?

Kumppanuustilan jäsenyydellä tarkoitetaan, että on ostanut osuuden tulevasta sadosta etukäteen. Jäsenyys on yleensä yhden kasvukauden mittainen. Päätös osuuden ostamisesta tehdään siis yleensä aina kauden alussa uudelleen.

Yksinkertaisimmillaan jäsenyys tarkoittaa, että kauden aikana saa kumppanuustilalta satoa tavalla, joka oli jo sitoutumisvaiheessa määritelty. Jäsen hakee esimerkiksi viikoittaisen vihanneskassin sovitusta paikasta, tai saa laatikollisen hunajapurkkeja kaksi kertaa vuodessa kotiin toimitettuna.

Kumppanuusmaatalouteen kuuluu, että viljelyyn liittyviä riskejä ja palkintoja jaetaan tuottajien ja kuluttajien kesken. Tämä tarkoittaa, että sadon koon vaihdellessa esimerkiksi sääolosuhteiden takia, jäsenten saaman sato-osuuden koko voi vaihdella vuosittain.

Osalla kumppanuustiloista jäsenyyteen kuuluu talkootyötunteja tai muita vastuita, kuten oman sadon korjuu pelloilta. Tämä on Suomessa harvinaista, mutta yleistä esimerkiksi Norjassa.

Kumppanuustilan jäsenyys ei siis välttämättä varsinaisesti sido muuhun kuin siihen, että on ostanut osan kumppanuustilan tuotannosta etukäteen. Jäsenyys voi kuitenkin mahdollistaa monia asioita, kuten tilan toimintaan ja ruoantuotantoon osallistumisen tai sosiaalisten tapahtumien järjestämisen tilalla, jos jäsenet ja tilanpitäjä niin haluavat.

 

Miksi liittyisin kumppanuustilan jäseneksi ruokakauppojen laajoista valikoimista huolimatta?

Nykyisin kaupoista saa lähes mitä vain tuotteita ja myös silloin kuin haluaa. Kumppanuusmaatalous voi siis tuntua turhalta kuluttajan näkökulmasta.

Kumppanuusmaataloudessa on kuitenkin sosiaalisia, ekologisia ja terveydellisiä puolia, jotka puuttuvat tavanomaisesta tavasta ostaa ruokaa supermarketeista.

Sosiaalisesti ajateltuna kumppanuusmaatalous edistää yhteisöllisyyttä ja yhteyttä luontoon aikana, jona monet ihmiset kokevat eristäytyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Kumppanuusmaatalous edistää myös ruoan tuottajien reilumpaa asemaa yhteiskunnassamme kun kuluttajat kääntyvät suoraan tuottajien puoleen jälleenmyyjien ja muiden välikäsien sijasta.

Ekologisesta näkökulmasta katsottuna kumppanuusmaatalous edistää voimakkaasti paikallisia ruokaverkostoja, mikä vähentää esimerkiksi kuljetusmatkoja ja edesauttaa satokauden mukaisen ruokavalion yleistymistä. Kumppanuusmaatalouteen kuuluu myös kestävän maatalouden vaatimus, mitä kumppanuustilan jäsenenä pystyy tukemaan suoraan.

Kumppanuustilan jäsenyydellä on myös tutkittu olevan useita erilaisia terveysvaikutuksia perheiden ja yksilöiden arjessa. Esimerkiksi hedelmien ja vihannesten kulutuksen on todettu kasvavan jäsenyyden myötä. Kotiruoan valmistus lisääntyy, ja prosessoitujen elintarvikkeiden kulutus vähenee. Lapset tottuvat uusiin makuihin, ja oppivat ruoantuotannosta varsinkin, jos jäsenyyteen liittyy talkoita tai muita vierailuja kumppanuustilalla.

 

 

Herääkö sinulle kysymyksiä kumppanuusmaatalouteen liittyen, etkä ole löytänyt vastausta näiltä sivuilta?

Lähetä meille viestiä tällä kysymyslomakkeella, ja otamme sinuun yhteyttä kysymykseesi liittyen.

Kokoamme usein kysyttyjä kysymyksiä vastauksineen myös tälle sivulle. Kysyjien nimiä ei kerrota verkkosivulla, vain kysymys.