Kirjoittajan arkistot:Deleted User

Tietoja Deleted User

Special user account.

Kohti elävää myötätuntokulttuuria

Tämän linkin takaa löytyy uusin artikkelimme hankkeen tuloksista ja hankkeessa kehitetystä myötätuntokulttuurien mallista! Lukuiloa!

https://jecer.org/fi/kohti-elavaa-myotatuntokulttuuria-paivakotien-myotatuntokaytannot-liikkeessa/

Myötätuntoinen toimintakulttuuri on tutkimusten mukaan tärkeä osa toimivaa organisaatiota. Kasvatuksen kentällä ei kuitenkaan ole juurikaan mallinnettu sitä, miten myötätuntoiset kasvatusyhteisöt rakentuvat ja kehittävät kulttuuriaan. Tässä artikkelissa esittelemme osana Opetushallituksen rahoittamaa hanketta ”Empatian ja myötätunnon laajenevat kehät varhaiskasvatuksessa” (2019–2020) kehittämämme pedagogisen mallin. “Kohti elävää myötätuntokulttuuria” -mallin avulla päiväkotiyhteisöjä voidaan tukea oman myötätuntokulttuurinsa tiedostamisessa, tunnistamisessa ja kehittämisessä ja sitä kautta elävän myötätuntokulttuurin saavuttamisessa. Myötätuntokulttuurilla tarkoitamme yhteisön vakiintuneita ja toistuvia tapoja huomata jäsentensä mielipaha ja kärsimys ja myötäelää näissä tilanteissa. Tavoitteemme on, että pedagogisen mallin avulla päiväkodit voivat arvioida ja kehittää itse omaa myötätuntokulttuuriaan. Tähän pohjautuen kuvaamme artikkelissa mallin syntyprosessia ja ideaa, sekä hankkeessamme esiinnousseita mahdollisia kehittämiskohteita varhaiskasvatukseen liittyen. Artikkelimme tuottaa lisää ymmärrystä päiväkotien toimintakulttuurien piirteistä ja käytännöistä, jotka vahvistavat empatiaa ja myötätuntoa varhaiskasvatusyhteisöissä.