Hae nyt mentoriksi – uusi ryhmämentorointiohjelma käynnistyy

Ryhmämentorointiohjelma polkaistaan taas käyntiin marraskuussa 2015 ja mentoreita ohjelmaan etsitään nyt. Mentorin tuki on opiskelijoille todella arvokasta, mutta myös ohjelmaan osallistuneet mentorit ovat kokeneet saaneensa opiskelijoilta ja ohjelmalta paljon. Mentorit voivat ilmoittautua mukaan ajalla 1.9. – 30.9. Itse ohjelma käynnistyy 24.11. aloitustilaisuudella, ja päätetään yhteisesti 26.4.2016.

015.jpg

Kokemukset edellisistä ohjelmista ovat olleet erittäin rohkaisevia.

Palaute mentorilta:
”Ryhmämme oli keskusteleva. Teemoina olivat mm. asiantuntijuus, projektinhallinta ja urapolku. Keskustelu oli antoisaa ja vapautunutta, sain kokemusten vaihdosta paljon. Toivon, että onnistuin jakamaan kokemuksiani ja avaamaan mentoroitaville uusia näköaloja.”

Palaute opiskelijalta:
”Ryhmä oli mainio. Ajattelin ensin, että mentorointi toimii parhaiten parina, mutta taisinkin olla väärässä – ryhmästä oli viisinkertainen ilo! Kuuli enemmän kokemuksia ja ajatuksia ja sai vertaistukea.”

Tänä vuonna ohjelmassa ovat mukana seuraavat tiedekunnat:

  • valtiotieteellinen tiedekunta
  • käyttäytymistieteellinen tiedekunta
  • humanistinen tiedekunta
  • matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta TAI
    • tietotietojenkäsittelytieteen laitos/ TKT Alumni
  • maa- ja metsätieteellisestä tiedekunnasta elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
  • bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ympäristötieteen opiskelijat (Lahden ympäristökampus)

Mentorointia tarjotaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Ohjelmaan valitaan ensin mentorit, jonka toiveen mukaisesti ryhmän kieli määräytyy. Opiskelijoilla on siis jo hakuvaiheessa tiedossa, millä kielellä ryhmä kommunikoi. Ohjelmaan kuuluvat kirjalliset materiaalit on saatavilla kaikilla kielillä, mutta kaikille ryhmille yhteiset aloitus- ja päätöstilaisuudet pidetään suomenkielellä.

Mentoreiden haku ohjelmaan käynnistyy syyskuun 1. päivä ja opiskelijoiden lokakuussa, kun mentorit on valittu.

Ryhmämentorointiohjelma saatiin päätökseen

Vuoden 2014 – 2015 ryhmämentorointiohjelma on nyt saatu päätökseen. Ohjelma sai jälleen hyvää palautetta niin aktoreilta kuin mentoroiltakin.

Ryhmämentoroinnin päätöstilaisuudet järjestettiin Minervatorilla.
Ryhmämentoroinnin päätöstilaisuudet järjestettiin Minervatorilla.

Lue lisää tämän vuoden päätöstilaisuuksien annista:

Uusi ryhmämentorointiohjelma käynnistyy taas ensi syksynä.

 

Mentorit kokoontuivat välitapaamiseen

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma on edennyt puoleen väliin, ja mentorit kokoontuivat välitapaamiseen 3.2.2015.

Tilaisuus oli tiivis ja vapaamuotoinen. Mentorit ovat selkeästi sitoutuneita tehtäväänsä, antavat suuren panostuksen ryhmillensä ja ovat kiinnostuneita pohtimaan myös omaa toimintaansa mentorin roolissa.

Ryhmien työskentely on pääsääntöisesti edennyt hyvin. Haastavassa työmarkkinatilanteessa monissa ryhmissä on korostunut työnhakutaitoihin liittyvät kysymykset. Ryhmissä onkin annettu esimerkiksi CV-palautetta ja jaettu rekrytointivinkkejä.

Aktoreita on mietityttänyt kysymykset kuten, millaisiin tehtäviin pitäisi suunnata, mitä kaikkea omalla tutkinnolla voi tehdä, miten itseään voisi markkinoida ja millaisia vaatimukset työnantajien puolesta ovat. Keskeistä on monesti oman kokemuksen, osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja sanoittaminen. Nämä ovat urasuunnittelun keskeisiä kysymyksiä.

Mentorit ovat jakaneet omaa arvokasta asiantuntemustaan kukin oman taustansa pohjalta mm. sosiaalialan eettisistä kysymyksistä, perheen ja työelämän yhdistämisestä tai vaikkapa puheviestinnän taidoista.

Työskentelytapana on tähän mennessä käytetty pääasiassa ryhmäkeskusteluja, ja suunnitteilla on organisaatiovierailuja.

Ryhmät on valittu ja mentorointi alkaa

Ryhmämentorointiohjelma on nyt käynnistymässä! Kaikki mentorit ja aktorit ohjelmaan on valittu.

Ensimmäinen käynnistystilaisuus on maanantai 10.11. valtiotieteellisen ja humanistisen tiedekunnan ryhmille. Käyttäytymistieteellisen, teologisen ja bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ryhmät tapaavat ensimmäisen kerran 18.11.

Uusi ryhmämentorointiohjelma käynnistyy

Helsingin yliopiston ryhmämentorointiohjelma käynnistyy taas marraskuussa 2014! Mukaan haetaan innokkaita mentoreita ja opiskelijoita.

Ryhmämentorointiohjelma järjestetään Helsingin yliopistolla jo neljättä kertaa. Kokemukset edellisistä ohjelmista ovat olleet erittäin rohkaisevia.

Palaute mentorilta (2014):
”Ryhmämme oli keskusteleva. Teemoina olivat mm. asiantuntijuus, projektinhallinta ja urapolku. Keskustelu oli antoisaa ja vapautunutta, sain kokemusten vaihdosta paljon. Toivon, että onnistuin jakamaan kokemuksiani ja avaamaan mentoroitaville uusia näköaloja.”

Palaute opiskelijalta (2014):
”Ryhmä oli mainio. Ajattelin ensin, että mentorointi toimii parhaiten parina, mutta taisinkin olla väärässä – ryhmästä oli viisinkertainen ilo! Kuuli enemmän kokemuksia ja ajatuksia ja sai vertaistukea.”

Tällä kertaa mentorointia tarjotaan suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Ohjelmaan valitaan ensin mentorit, jonka toiveen mukaisesti ryhmän kieli määräytyy. Opiskelijoilla on siis jo hakuvaiheessa tiedossa, millä kielellä ryhmä kommunikoi. Ohjelmaan kuuluvat kirjalliset materiaalit on saatavilla kaikilla kielillä, mutta kaikille ryhmille yhteiset aloitus- ja päätöstilaisuudet pidetään suomenkielellä.

Mentoreiden haku ohjelmaan käynnistyy elokuussa ja opiskelijoiden lokakuussa.

Ryhmämentoroinnin aloitustilaisuus 18.11.2013. (Kuva: Eric Carver)
Ryhmämentoroinnin aloitustilaisuus 18.11.2013. (Kuva: Eric Carver)

Ryhmämentoroinnissa ovat mukana humanistinen, käyttäytymistieteellinen, teologinen ja valtiotieteellinen tiedekunta sekä ympäristötieteiden laitoksen Lahden yksikkö. Ohjelman toteuttamiseen osallistuvat myös urapalvelut, yhteiskuntasuhteet ja Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY).

Alumni, haluatko mentoriksi?
Jos olet kiinnostunut toimimaan mentorina, ilmoittaudu tällä lomakkeella. Ilmoittautuminen ei vielä sido sinua mihinkään, vaan sovimme erikseen mentorina toimimisesta kanssasi.