En lyckad avslutning på den trettonde säsongen

Avslutningsevenemang för gruppmentorskapsprogrammet erbjöd grupperna möjligheten att samlas en gång till. Samtidigt kunde deltagarna sammanfatta de viktigaste lärdomarna och insikterna från sin sexmånadersresa.

Inspirerande, upplyftande, utbildande, uppmuntrande. Dessa fyra ord framträdde tydligt i det stora ordmolnet när adepterna och mentorerna beskrev sina upplevelser vid avslutningskvällen för gruppmentorskapsprogrammet i maj.

Grupper som hälsade på varandra försiktigt i november valde nu ett bord för sig själva i föreläsningssalen avslappnat och utan tvekan. Främlingar hade blivit bekanta, och några kanske till och med vänner.

Översiktsbild av föreläsningssalen och deltagarna
Det avslappnade men ändå festliga avslutningsevenemanget är en viktig del av programmet och gruppernas gemensamma resa. Under kvällen fick alla också ett diplom för sitt deltagande.

Förändringar i studentlivet överraskade mentorn

I början av det engelskspråkiga evenemanget delade mentorn Akseli Huhtanen, som deltog i programmet för första gången, med sig av sina erfarenheter. Efter åtta år i arbetslivet var hans främsta motivation att bli mentor önskan att återigen känna sig som en del av universitetssamfundet.

Huhtanen sammanfattar att mentorering var en utbildande upplevelse. Den största överraskningen var hur chockerande mycket studentlivet har förändrats sedan hans egen studietid. Många av de förändringar som diskuterades inom gruppen var relaterade till de omvälvningar som orsakats av COVID-19-pandemin.

– Pandemin påverkade studier och studentliv väldigt hårt: den förändrade aktiviteterna för studentorganisationer, andra studentaktiviteter och naturligtvis undervisningen med införandet av distanslärande. Skillnaderna från förr är så betydande att jag ibland fann det lite svårt att relatera till adepternas upplevelser – och de till mina. Ändå var allt mycket intressant, sade Huhtanen.

Från sin mentoreringserfarenhet tar Huhtanen framför allt med sig insikten om hur värdefullt det är att skapa kontakter med människor i olika livssituationer och med olika bakgrunder.

– Vår grupp hade olika bakgrund, eftersom nästan alla adepter studerar på olika fakulteter. Det berikade våra diskussioner och skapade också utrymme för reflektion, tankar och funderingar som jag inte hade förutsett.

Individuell bild av mentorn Aleksi Huhtanen
Akseli Huhtanen, alumn från statsvetenskapliga fakulteten, hade möjlighet att dela med sig av sina arbetslivserfarenheter som mentor. Att arbeta med studentgruppen gav honom också nya perspektiv.

Värdefullt kamratstöd och meningsfulla diskussioner

Efter den gemensamma delen av evenemanget sitter en nöjd trio av studenter med Huhtanen. I början av säsongen valde gruppen teman som expertarbete i praktiken, sätt att hitta sin egen riktning, att formulera sina färdigheter samt räddslor och förhoppningar relaterade till arbetslivet. Dessa diskuterades på månatliga möten ansikte mot ansikte.

– Det bästa har varit stödet från jämlika, delandet av tankar och möten med andra studenter, eftersom jag studerade mycket på egen hand under distansperioden, förklarar Sonja Nyblin.

Henrik Hynninen berättade att han samtidigt med detta program genomförde praktik som en del av sina studier.

– Det och mentorering har stärkt mitt förtroende för mina egna färdigheter och för att göra rätta saker, säger Hynninen.

Gruppens diskussioner fick en ny vändning när Huhtanens arbetskontrakt oväntat upphörde under våren. Som vanligt diskuterade gruppen detta mycket öppet, som en del av livet.

– Om det någonsin händer oss, vet vi att hej: Akseli klarade också av det, säger Nyblin varmt.

Tydliga riktningar, eller kanske inte

Mentor Anne Rahikkas grupp träffades också ansikte mot ansikte under hela mentoreringssäsongen. Enligt dem gav uppgifterna i Arbetsbok för mentorskap (pdf) en bra grund för diskussioner, som fokuserade på teman som välbefinnande och stresshantering, samt färdigheter och frågor om jobbsökande.

För Ellinoora Ekman, som arbetar med sin doktorsavhandling, gav mentorering klarhet i vilken riktning hon är på väg.

– Mentorering stärkte idén att forskning skulle kunna vara vad jag vill göra i framtiden, sammanfattar hon.

Saara Hannula, som övergick från arbetslivet till magisterstudier, förväntade sig att hennes tydligt definierade planer skulle bli ännu tydligare. Men så var inte fallet.

– Detta utvidgade faktiskt mina alternativ, och det är mycket bra. Mina tankar har utvidgats, och jag fick en känsla av att jag inte behöver en superklar plan, säger hon.

Liksom Hannula beskriver Vilma Turunen, som också studerar på magisternivå, mentorering som en övergripande intressant resa och en fantastisk möjlighet att ta itu med viktiga teman.

– Det var också viktigt att inse att andra brottas med samma osäkerheter. Jag är inte ensam.

Anne Rahikka, Saara Hannula, Ellinoora Ekman och Vilma Turunen sitter på trappan i föreläsningssalen.
Saara Hannula (till vänster), Vilma Turunen, Anne Rahikka och Ellinoora Ekman, nöjda med sin gemensamma resa, betonar vikten av att hantera förväntningar. – Förvänta dig inte att få färdiga svar från mentorskapet. Ingen kan fatta beslut åt någon annan, påminner de.

I båda grupperna ingick även en fjärde adept som inte var närvarande vid intervjutillfället.

Ett stort tack till alla mentorer och adepter som deltog i programmet denna säsong. Programmet kommer att fortsätta under läsåret 2024–2025 med ett reviderat schema. Mer information kommer i början av hösten, så håll dig uppdaterad!

Text och foton: Johanna Ruhanen

Kick-off-kvällen bjöd på insikter för framgångsrik mentorering – ”Jag skulle verkligen ha behövt något sådant under min egen studietid”, säger mentorn nu

Den efterlängtade nya mentorskapsperioden 2023–2024 började i slutet av november på campus Vik. Läs om gruppernas första intryck och planer!

”Vilken hund känner du dig som just nu?” Den överraskande öppningsfrågan väckte skratt och munterhet och hjälpte grupperna att bekanta sig med varandra.

En bild av nio hundar med olika utseende visas på skärmarna i föreläsningssalen, och den lite spända stämningen övergår i leenden och skratt. Tanken med den humoristiska uppvärmningsövningen är att deltagarna på ett avslappnat sätt ska kunna dela med sig av sina första känslor.  

– Ni kan fortsätta att använda sådana här övningar i era egna gruppmöten, eftersom ni alltid kommer till dem från lite olika platser och situationer”, säger Salla Wilén, karriärvägledare från universitetets karriärtjänster, som också är värd för kvällen. 

De flesta av säsongens 31 mentorer och 119 aktörer är på plats i Vik, med ett litet antal distansdeltagare på linjen. Eftersom detta är mentorskapsperiodens första möte, går Wilén igenom de viktigaste gemensamma frågorna: tidtabeller, hörnstenarna i god gruppinteraktion och det stödmaterial som finns tillgängligt för grupperna. Den största delen av kvällen är dock reserverad för gruppernas egna diskussioner, för att deltagarna ska ha så mycket tid som möjligt att lära känna varandra.

Att utforska och lyssna till intuition

Aktörerna Kyösti Männistö (till höger) och Roosa Näsi och mentorn Tapani Järveläinen tror att de kommer att ha många intressanta diskussioner under den sex månader långa mentorprocessen.

När kvällen närmar sig sitt slut börjar en grupp på tre personer längst upp i salen vara redo att lämna salen. Mentorn Tapani Järveläinen förklarar att den tredje aktören tyvärr inte kunde delta men skulle vara med vid nästa möte. 

Järveläinen, som arbetar som ledande IT-expert och in-house coach för sin organisation, är med i programmet för tredje gången. Han beskriver mentorskapet som en upptäcktsresa även för honom.  

– Det är alltid lite spännande på ett positivt sätt, tillägger han.  

Antropologistudenten Roosa Näsi, som tar examen inom de närmaste dagarna, beskriver sina första känslor som förväntansfulla.  

– Programmet kom vid precis rätt tidpunkt för mig. Valet av mentor var intuitivt, och det verkar också ha fallit väl ut, eftersom vi har liknande intressen och gott om möjligheter till intressanta diskussioner och genuin utveckling”, sammanfattar Näsi.  

Kyösti Männistö, som studerar datavetenskap för sin andra examen, håller med.  

– Det kommer säkert att bli en bra helhet.  

Gruppen har valt självlederskap och jobbsökningsstrategier som teman för sina nästa möten. Planen är att lära känna Arbetsbok för mentorskap i väntan på nästa möte och komma överens om målen mer exakt, när den tredje aktören också kommer att delta i diskussionen.

Fyra gruppmedlemmar, fyra nationaliteter

Den engelsktalande gruppen som sitter mitt i salen har småskrattat hela kvällen.   

– Det var genast enkelt att arbeta tillsammans. Det bara flöt på, säger Cèlia Pla Farriol, student på magisterprogrammet International Global Governance Law, förtjust.

Kaan Daibasoglu, som studerar datavetenskap, håller med. Han är nästan halvvägs genom sitt utbytesår i Helsingfors, och ett av hans mål för resten av terminen är att träffa så många människor som möjligt från olika länder. Programmet erbjuder en bra möjlighet att göra det, eftersom hans egen grupp redan omfattar fyra olika nationaliteter.  

Mentorn Sangita Seshadri säger att hon känner sig nostalgisk efter att ha hört aktörernas berättelser. Hon tog examen från magisterprogrammet i teoretiska och beräkningsmetoder för några år sedan, men hennes egna studieerfarenheter är fortfarande färska i minnet. Seshadri medger att hon blev förvånad över att gruppmentorskapsprogrammet nu är inne på sitt 13:e år.  

– Jag skulle verkligen ha behövt något sådant under min egen studietid, men jag visste inte om möjligheten. Nu hörde jag om det i nyhetsbrev för alumner, men jag kanske skulle ha läst meddelandena mer noggrant som student, skrattar hon. 

Nästa gång gruppen träffas kommer ämnet att vara överlevnadstips och psykiskt välbefinnande. Anledningen till valet av ämne är helt klart årstiden, eftersom två av gruppmedlemmarna står inför sin första vinter i Finland. 

När detta blogginlägg publiceras kan man lugnt säga att alla tips har varit guld värda i det kyliga vädret kring årsskiftet och i januari.

Text och foton: Johanna Ruhanen

Mentor Sangita Seshadris grupp på fyra personer som intervjuas i artikeln sitter och pratar i mitten av Oppimistori på Campus Vik.
Mentorn Sangita Seshadris (förgrunden till höger) grupp hittade snabbt en röd tråd. ”Det var fantastiskt att hitta en mentor som är lätt att identifiera sig med”, säger Manuchehr Shamsiddinov, en ekonomistudent som sitter längst fram till vänster. Bredvid Shamsiddinov sitter Cèlia Pla Farriol och bredvid Seshadr till höger sitter Kaan Daibasoglu.

 

Ansökningsperioden för programmet 2023–2024 har avslutats

Ansökningsperioden för gruppmentorskapsprogrammets säsong 2023–2024 har nu tagit slut. Alla sökande kommer att få ett e-postmeddelande från Karriärservicen mellan den 23 och 27 oktober 2023 med ytterligare information om grupptilldelningen. Tack till alla som sökt till programmet!

Mer information: careerservices(at)helsinki.fi

Ansökningstiden för gruppmentorskap har förlängts till den 16 oktober kl. 12!

Ansökningstiden för universitets Gruppmentorskapsprogram 20203–2024 har förlängts till den 16 oktober kl. 12.00. Det finns fortfarande gott om plats i många grupper, så kolla in mentorer och ansök till ett program som kommer att vara en glädje långt in i framtiden!

Det finns särskilt gott om utrymme för ytterligare ansökningar till grupper som är lämpliga för studenter från fakulteter som t.ex:

– humanistiska fakulteten
– pedagogiska fakulteten
– matematisk-naturvetenskapliga fakulteten
– statsvetenskapliga fakulteten.

Det finns också fortfarande några platser kvar i grupper som är lämpliga för studenter från andra fakulteter. Det finns både finsk- och engelskspråkiga grupper, och en del av grupperna fungerar helt på distans. Bland detta års mentorer finns flera alumner som har tagit doktorsexamen, och det finns fortfarande plats särskilt i deras finskspråkiga mentorsgrupper.

Kom ihåg att din mentor inte behöver vara utexaminerad från din egen fakultet. Det viktigaste är att du hittar en mentor som erbjuder teman som intresserar dig.

Programmet börjar i november och pågår i sex månader fram till maj 2024. Under denna period kommer grupperna att träffas ungefär en gång i månaden. Läs mer om programmet.

Ansök snabbt, grupperna fylls i anmälningsordning:

 1. Bekanta dig med mentorerna 2023–2024
 2. Se detaljerade anvisningar och ansök till programmet!

Mera information: careerservices@helsinki.fi

Ansökningsperioden för studerande är nu öppen!

Ansökningsperioden för gruppmentorskapsprogram 2023-2024 har nu börjat och tar slut den 6 oktober 2023 kl. 12.00.

Bekanta dig med ansökningsanvisningarna, presentationerna av våra 46 alumnmentorer och en kort förhandsuppgift på sidan Ansök till programmet. Var snabb, grupperna fylls i anmälningsordning!

Vad har de tidigare deltagarna lärt sig under programmet?

”Mentoring strengthened my career-related confidence and gave me perspective that others are going through similar things and I am not alone with my thoughts.”

”Uskallan puhua avoimemmin epävarmuuksistani, urasuunnitelmistani ja -tilanteistani. Opin lisää käytännön tasolla työhausta ja sain yksilöllistettyä palautetta esim. CV:stäni.”

“To boldly seek very different paths instead of a particular one.”

Läs mer och ansök nu!

Ansökningsperioden till Gruppmentorskapsprogram börjar den 25 september – ansök om att bli adept!

Ansökningstid till Helsingfors universitet gruppmentorskapsprogram 2023–2024 för studerande börjar på måndag den 25.9 kl. 12.00. Grupperna fylls i anmälningsordning, så bekanta dig med mentorerna och ansökningsanvisningar och ansök snart!

I gruppmentorskapprogrammet har du en unik chans att diskutera till exempel olika karriärmöjligheter, dina personliga styrkor och frågor som rör jobbsökning under sex månader. Det speciella med gruppmentorskap är att du, utöver stödet från din mentor, också får kamratstöd från andra studerande i din grupp.

Den 13:e säsongen av vårt tvärvetenskapliga program börjar i november. Vi har 46 fantastiska mentorer: 30 finsktalande och 16 engelsktalande. De är alumner från Helsingfors universitet som agerar inom olika sektorer i samhället och har en genuin önskan att dela med sig av sina kunskaper till studerande. Vissa av grupperna träffas helt på distans.

Mentorsgrupperna är tvärvetenskapliga – du kan alltså ansöka om att delta i vilken mentorsgrupp som helst, oavsett ditt studieområde.

Programmet är en utmärkt möjlighet att reflektera över dina karriärrelaterade önskemål och få stöd från en HU alumn. Bekanta dig med mentorerna, förhandsuppgiften och mer detaljerade anvisningar för ansökan på sidan Ansök till programmet och ansök redan på måndag den 25 september!

Den sista ansökningsdagen är den 6.10.2023 kl. 12.00, men kom ihåg att grupperna fylls i anmälningsordning.

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices(at)helsinki.fi

Ansökan för mentorer 2023–2024 är nu öppen!

Nelihenkinen mentorointiryhmä keskustelemassa pöydän ääressä. Pöydällä jokaisen edessä on paperinen osallistumisdiplomi.

Gruppmentorskapprogram för perioden 2023–2024 börjar igen i november och vi letar nu efter mentorer för våra studentgrupper. Programmet organiseras nu för trettonde gången, och ansökningsperioden för mentorer är öppen till den 17 september.

Studenterna behöver stöd från alumner inom sina egna utbildningsområden. Som mentor har du en fantastisk möjlighet att ge detta stöd och hjälpa studenterna på deras väg mot examen och arbetsliv. Du kommer säkert att lära dig något nytt själv!

Många av våra mentorer har tyckt att upplevelsen har varit så givande att de har deltagit i programmet mer än en gång.

Vad handlar programmet om?

För en mentor innebär gruppmentorskap att dela med sig av sin kunskap och livserfarenhet till en grupp av 2–4 studenter som befinner sig i olika skeden av sina studier. De flesta grupperna är tvärvetenskapliga och gruppens språk kan vara finska, svenska eller engelska. Den här säsongen hoppas vi kunna locka ännu fler doktorander (studenter som studerar för doktorsexamen) som adepter.  När vi väljer mentorer prioriterar vi alumner som är aktiva i arbetslivet.

Ett nytt mentorskapsprogram för perioden 2023–2024 börjar med ett kick-off evenemang som hålls på Campus Vik tisdagen den 21 november 2023 från kl. 17. För de mentorer som valts ut för programmet kommer det också att hållas en Q&A-frågestund i Zoom onsdagen den 15 november 2023 kl. 17–18. Mentorskapet avslutas med ett gemensamt tillfälle i maj 2024.

Mellan evenemangen träffas grupperna självständigt ungefär en gång i månaden. Om du vill att din grupp ska träffas helt på distans, vänligen berätta det på ansökningsblanketten.

Intresserad? Fantastiskt! Ansök om att bli mentor med denna blankett på Lyyti så snart som möjligt och senast den 17 september 2023!

Vi kommer att kontakta alla sökande i slutet av september.

För mer information om mentoransökan, vänligen kontakta karriärvägledare Salla Wilén, salla.wilen(at)helsinki.fi eller kontaktchef Marja Peltomäki, marja.peltomaki(at)helsinki.fi.

Gruppmentorskap förenade återigen studenter och alumner: ”Det här fortsätter vi med!”

Anteckningarna i vänboken som gjorts av de grupper som deltog i programmet visar att en sex månader lång mentorskapsresa gav utmärkta färdigheter för framtiden. Läs mer om gruppernas upplevelser och se ett fotomontage från deras tid tillsammans!

När den sista perioden inom gruppmentorskapsprogrammet vid Helsingfors universitet avslutades i slutet av maj var luften fylld med både glädje över framgångar och reflekterande vemod. Programmet som redan ordnades för tolfte gången hade även den här gången ett imponerande antal deltagare. Omkring 100 adepter och 28 mentorer deltog, varav majoriteten är Helsingfors universitets egna alumner.

Som vanligt arrangerades programmet av universitetsenheten Karriärservice och av alumngemenskapen Helsinki Alumni som samordnar alumnverksamheten.

Äntligen tillsammans

Efter mentorskapsperioder som ordnats helt eller delvis på distans kunde gemensamma möten äntligen ordnas på plats vid universitetet. Programmets kick-off-evenemang i november och avslutning i maj ordnades för första gången på Campus Vik, där det förnyade Lärotorget i Infocenter Korona visade sig vara en plats som fungerade mycket bra för ändamålet.

– Från den här perioden kommer jag särskilt att komma ihåg hur underbart det var att träffas ansikte mot ansikte och att se grupperna diskutera. Anmärkningsvärt var även att det var de engelskspråkiga grupperna som fylldes först under studenternas ansökningstid på hösten, berättar Salla Wilén från Karriärservicen.

Också under den här mentorskapsperioden samlades en del av grupperna helt och hållet på distans. Att vara oberoende av en fysisk plats erbjöd – och erbjuder väl också i fortsättningen – fler möjligheter för deltagande åt både mentorer och adepterna.

Vänbok med lärdomar från resan

Ett av de nya initiativen för den här gången var programmets egen vänbok där grupperna ombads skriva svar genom att avsluta meningar. Vid avslutningen hängdes de fyllda sidorna upp på väggen så att de kunde beundras av alla.

Av svaren framgår att ett gemensamt halvår inte bara byggde upp kunskap, färdigheter och förståelse, utan också meningsfulla mänskliga relationer – till och med vänskaper. Flera av grupperna berättade att de planerar en ny träff till hösten.

– Det här fortsätter vi med, hördes en grupp konstatera under glada skratt när de lämnade avslutningen och gick åt skilda håll.

Vilka mål hade grupperna i början av mentorskapsperioden, och hur har de uppnåtts under halvåret? Läs svaren och hälsningar till framtida deltagare i vänboken efter fotomontaget.

Kornelia Kuc håller sin presentation vid kick-off-evenemanget.
Adepten Kornelia Kuc som deltog i mentorskapsperioden 2021–2022 delade med sig av sina erfarenheter och sina bästa tips vid kick-off-evenemanget.
Heini Hult-Miekkavaara håller sin presentation vid kick-off-evenemanget.
Karriärvägledare Heini Hult-Miekkavaara talade i sitt anförande om hur hållbarhet beaktas vid karriärvalen.
En grupp på fyra deltagare diskuterar vid ett bord och skriver ett gemensamt mentorskapsavtal.
Efter en gemensam introduktion fick deltagarna bekanta sig med varandra i sina grupper och komma överens om gruppens mål och spelregler.
Mentorer som diskuterar på Mentoring-speed-dating.
I februari, halvvägs genom mentorskapsperioden, samlades mentorerna för att utbyta erfarenheter och nätverka vid ”Mentoring speed dating”.
Heini Hult-Miekkavaara intervjuar mentorerna Paula Aaltonen och Gergana Gateva inför publiken.
Vid avslutningen i maj berättade mentorerna Paula Aaltonen (i mitten) och Gergana Gateva (till höger) om sina egna vägval och uppmuntrade studenterna att bli mentorer i framtiden. ”Om du har ens en liten gnista som brinner för mentorskap, så ska du göra det! Vi mentorer är helt vanliga människor”, påminner Aaltonen. Heini Hult-Miekkavaara från Karriärservicen intervjuade.
Mentorskapsprogrammets deltagare svarar på påståendet ”Vi genomförde en övning från Arbetsboken för mentorskap” som visas på duken. Många händer finns uppräckta som tecken på jakande svar.
Eftersom varje grupp och varje deltagares mentorskapsresa alltid är unik, undersöktes till sist vilka de förenande erfarenheterna var med hjälp av bingo.
En grupp på fyra diskuterar leende kring ett bord. Alla har ett deltagardiplom framför sig.
Det hade reserverats rejält med tid för avslutande diskussioner. Alla fick diplom för sitt deltagande. Diplomet synliggör den egna aktiviteten som student även efter programmet.
Fyra leende gruppmedlemmar vid bordet för att ge varandra ”Vingar på ryggen”-respons.
Gruppernas sista uppgift är den känslosamma övningen ”Vingar på ryggen”. Vid övningen berättar varje deltagare varför de andra gruppmedlemmarnas vingar kommer att fortsätta bära i framtiden.

Plock från mentorskapsgruppernas vänböcker

Vårt gemensamma mål i november var att…

 • ”öka kunskapen om arbetssökning och självförtroendet som expert. Vi ville lära oss av våra mentorers breda erfarenhet och höra om olika karriärmöjligheter.”
 • ”nätverka, identifiera och lyfta fram den egna kompetensen, uppdatera CV:n, göra exkursioner.”
 • ”identifiera vägar in i arbetslivet, öka det professionella självförtroendet och de kommunikativa färdigheterna samt bygga nätverk och lägga ord på det egna kunnandet.”
 • ”bli skickligare på att verbalisera kunnandet, tänka om när det gäller arbetslivet och öka självkännedomen.”

Nu i maj kan vi konstatera att…

 • ”vi har haft ett bra gäng, och har fått ta del av olika perspektiv där andra ställt frågor jag inte själv skulle ha kommit på att fråga.”
 • ”inse att den egna vägen nog kommer att hittas och att vi har blivit en riktigt bra grupp.”
 • ”mentorskapet har varit till konkret hjälp”.
 • ”resan har varit givande och målen har uppnåtts. Jag har lärt mig att ställa frågor.”
 • ”alla hittade sin väg in i framtiden.”

Det bästa med vår gemensamma resa var…

 • ”kamratstödet, gruppens sparring vid arbetsansökningarna och de gemensamma diskussionerna. Gruppen har gett kraft åt deltagarna, förväntningarna på mentorskap har blivit positiva.”
 • ”att lära känna varandra och lära av varandra.”
 • ”att skapa sig en uppfattning om de konkreta karriäralternativen och universitetsvärldens verksamhet”.
 • ”det, att få vara sig själv och tryggt få behandla svåra saker.”
 • ”att få kamratstöd och normalisera oron över karriären. Öppenhet: det var lätt att dela tankar. Undanröja rädsla och skam i samband med arbetssökningen.”
 • ”dela med sig av tankar och få nya perspektiv.”

Till nya deltagare i programmet vill vi säga att…

 • ”det lönar sig att delta och aktivt vara med och planera målsättningar och samtalsämnen för att mentorskapet ska ge just det som du själv behöver. Det är inte nödvändigt och kanske inte alltid ens lönsamt att fokusera för snävt på en särskild karriärinriktning eftersom meningsfulla alternativ kan finnas på de mest oväntade ställena.”
 • ”att befinna sig mellan examen och inträdet i arbetslivet är bara ett skede i livet. Allt ordnar sig till slut!”
 • ”grupperna ger kraft och hjälp med vardagens utmaningar”.
 • ”om du undrar över dina karriärval eller vill ha råd angående jobbsökning, nätverkande eller företagande så kan gruppmentorskap vara ett alternativ för dig.”
 • ”den egna vägen hittas nog även om den nu är höljd. Bemöt svåra upplevelser med ett positivt sinne. Mot besvärliga känslor.”
 • ”i mentorskapsgruppen lärde vi oss att bra är tillräckligt.”
 • ”skapa en trygg omgivning att dela saker i en förtrolig atmosfär. Använd Arbetsbok för mentorskap, den innehåller verktyg för mentorskapet.”

Nästa period startar i november 2023 – kom med!

En ny period av gruppmentorskapsprogrammet börjar i november 2023, och vi letar efter mentorer bland Helsingfors universitets alumner. Närmare information om antagning av mentorer för den nya perioden publiceras i Helsinki Alumnis kanaler, men du kan redan nu anmäla ditt intresse för mentorskap genom att skicka e-post till kontaktchef Marja Peltomäki: marja.peltomaki(at)helsinki.fi. Den officiella ansökningsblanketten öppnar vi i augusti.

Studenterna får ansöka om plats i grupperna igen på hösten 2023. Följ vår kommunikation i den här bloggen och i Studietjänsten!

Mer information om gruppmentorskap får studenterna från Karriärservicen: careerservices(at)helsinki.fi

Ansökningstiden för gruppmentorskap har förlängts till den 16 oktober!

Ryhmämentorointiryhmä tiedekulmassa

Ansökningstiden för universitets gruppmentorskapsprogram har förlängts till den 16 oktober eller tills alla grupper är fulla. Det finns en grupp på svenska – verksamhetsledare Jan Siitonen.

Bekanta dig med mentorerna 2022–2023 och ansöka till gruppmentorskapet.

Genom gruppmentorering har studenterna möjlighet att tillsammans med sin mentor reflektera över t.ex. karriärmöjligheter, arbetssökning och aspekter som anknyter till de egna styrkorna. Fördelen med gruppmentorering är att studenterna får stöd inte enbart av sin mentor utan även av varandra. Under tidigare år har utbytet av åsikter, erfarenheter och olika synsätt upplevts som nyttigt.

På Helsingfors universitets gruppmentorblogg hittar du allmän information om mentorverksamheten

Gruppmentorskapsprogrammet är ett samarbete mellan karriärservicen och Helsinki Alumni vid Helsingfors universitet.

Mera information: careerservices@helsinki.fi