INSAMLING

Drömma mardrömmar

Den här insamlingen har avslutats. Vi tackar hjärtligt alla som skickat in sina beskrivningar!

Vi sover nästan en tredjedel av vårt liv. De flesta drömmer varje natt, men minns bara en bråkdel av sina drömmar. Sömnen är viktig för hälsan och för att må bra, men drömmarna kan också påverka vårt välbefinnande.

Vi samlar nu in berättelser om erfarenheter av mardrömmar eller i övrigt onda drömmar och vilka känslor och tankar de gett upphov till. Berätta om dina egna mardrömmar eller sådana du hört om.

Insamlingen pågår fram till 15.4.2020.

 

Man kan ge beskrivningar:

 • via formulär 
 • brevledes till adressen Finska Litteratursällskapet, Arkivet, PB 259, 00171 Helsingfors (märk kuvertet med ”Mardrömmar”) eller
 • genom att skicka en bilaga till epostadressen keruu@finlit.fi (skriv ”Mardrömmar” i rubrikfältet).

Du kan svara på vilket språk du vill.

Följande frågor är endast riktgivande, ämnade som inspiration för din berättelse, så du kan välja att skriva om det som berör just dig.

 • Berätta vilka slags mardrömmar eller onda drömmar du har haft? Vad har hänt i sådana drömmar och vad gör dem skrämmande eller obehagliga? Beskriv så noggrant som möjligt själva drömmen, dess bakgrund och dess följder.
 • Vilka känslor och tankar väcker mardrömmar? Hur har du reagerat på en mardröm efter det att du har vaknat?
 • Har mardrömmarna varit engångsföreteelser eller har de upprepats? Finns det några återkommande teman eller gestalter i dem? Hur bra kommer du ihåg drömmar och är du intresserad av dem?
 • Har du haft mardrömmar om tråkiga saker som du har upplevt? Beskriv sådana drömmar.
 • Vad beror mardrömmarna på? I vilka situationer brukar mardrömmarna komma? Går det att undvika dem? Är det möjligt att avbryta en mardröm eller en ond dröm?
 • Har du berättat om dina mardrömmar till andra, diskuterat dem med familjen och med vänner eller i de sociala medierna? Hurdana är diskussionerna?
 • Har mardrömmar stört din sömn eller förorsakat sömnlöshet? Om du har haft skrämmande mardrömmar, har du diskuterat dem med en läkare eller en psykolog?
 • Har du någonsin upplevt en sömnparalys, ett tillstånd där du vaknat utan att kunna röra dig eller haft en tryckande känsla? Har du haft mardrömmar eller upplevelser om varelser under en sådan förlamning? Hur har varelserna sett ut?
 • Är mardrömmar som upplevs som barn annorlunda än i vuxen ålder? På vilket sätt förändras mardrömmar?

Frågelistan görs i samarbete med Finska litteratursällskapet och Svenska Litteratursällskapet i Finland.

 

För mer information, kontakta

Marko Lamberg, Prof. (forskningsprojektet)
marko.lamberg@helsinki.fi
Yrsa Lindqvist, Förste arkivarie  (insamlingen)
yrsa.lndqvist@sls.fi
09-618 777