PÅ SVENSKA

Nordliga mardrömmar 1400–2020

Människan sover ungefär en tredjedel av hela sitt liv, och en betydande del av sömnen består av drömmar. Drömmarna är inte alltid behagliga, utan de kan också vara ångestfyllda, skrämmande eller på andra sätt obehagliga. Goda såväl som onda drömmar har en förankring i verkligheten: på ett eller ett annat sätt bearbetar drömmaren saker som är närvarande i vakenvärlden.

Fyren, 30.9.1911

 

Forskningsprojektet ”Nordliga mardrömmar 1400–2020” finansieras av Finlands Akademi och undersöker finländarnas mardrömsupplevelser både i det förgångna och i nutiden. Trots det stora vetenskapliga och folkliga intresset för mardrömmar vet vi än så länge förvånansvärt litet om ifall de moderna mardrömmarna påminner om våra förfäders mardrömmar, i vilken mån mardrömmarna har förändrats och i vilken mån det förekommer likheter och kontinuiteter.

Forskningsprojektets synvinklar och metoder är framför allt historievetenskapliga och folkloristiska, men projektet samarbetar också med representanter för många andra vetenskapsgrenar. Redan det brokiga källunderlaget kräver mångvetenskaplig växelverkan. Projektet samarbetar också med Finska Litteratursällskapets arkiv och Svenska Litteratursällskapets i Finland arkiv: båda arkiven genomför en insamling av mardrömsbeskrivningar.

Detta forskningsprojekt är vetenskapligt sett gränsöverskridande och visar ett helt nytt sätt att förstå finländarnas förflutna och nutid. Projektet lyfter fram drömmarnas kulturella och sociala dimensioner. Dess resultat gynnar många discipliner genom att ge ett djupare perspektiv på mardrömmar och de sammanhang i vilka de upplevs. Projektet fokuserar på Finland, men tar samtidigt hänsyn till befolkningens heterogenitet och inbegriper också internationellt samarbete. Projektet är betydande också internationellt sett, eftersom en liknande granskning som täcker många olika tidsperioder och som kombinerar olika källmaterial och olika forskningsmetoder inte har gjorts någon annanstans. Projektet riktar sig både till det akademiska samfundet och den stora allmänheten. Projektresultaten har även samhällelig relevans i det att de hjälper till att förbättra folkhälsan genom att erbjuda mera holistiska och djupgående förklaringar till mardrömmar, vilket är av nytta om man försöker hindra deras förekomst.

 

Medlemmarna i forskningsgruppen:
Professor Anu Korhonen, projektledare
Fil. dr Kirsi Kanerva
Docent Kaarina Koski
Professor, docent Marko Lamberg