PUBLICATIONS

Books

Lamberg, Marko. 2019. Noitaäiti – Malin Matsintyttären tarina. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Finnish Literature Society.

Lamberg, Marko. 2019. Ihmeiden kirja – 192 kertomusta keskiajalta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Finnish Literature Society.

Lamberg, Marko. 2021. Häxmodern – Berättelsen om Malin Matsdotter. Helsingfors & Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland  & Natur och Kultur.

Articles

Koski, Kaarina. 2020. Kuolemanjälkeisen mielikuvat 2000-luvun Suomessa. In Petja Kauppi & Ulla Piela (eds.), Tuolla puolen, siellä jossakin. Kalevalaseuran vuosikirja 99. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Koski, Kaarina. 2020. Blending the Vernacular and Esoteric: Narratives on Ghosts and Fates in Early 20th-Century Esoteric Journals. Scripta Instituti Donneriani Aboensis 29 (1), 169–191.

Koski, Kaarina. 2020. Nightmares – from Demonic Attacks to Self-Knowledge Sömn och hälsa 2/2020.

Koski, Kaarina & Turtiainen, R. 2020. Vernakulaari verkossa. Vertaisuuden ilmaisemisen digitaaliset ulottuvuudet.   Elore 27 (1), 85–107.

Kanerva, Kirsi, Kaarina Koski & Marko Lamberg. 2021. Suomalaisten unet historian- ja perinteentutkimuksessa. Aineistojen ja muuttuvien näkökulmien jäljillä. Historiallinen Aikakauskirja 119 (3), 348–360.

Kanerva, Kirsi. 2022. The Dead in Dreams: Medieval Icelandic Conceptions of the Unquiet Dead. Journal of Medieval History 48 (1),  DOI: 10.1080/03044181.2022.2049514

Articles (general public)

Lamberg, Marko. 2019. ”Kun noidat tulivat uniin” [When witches appeared in other people’s dreams]. Vähäisiä lisiä: Kirjoituksia kulttuurista, tutkimuksesta ja kulttuuriperinnöstä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura/Finnish Literature Society, 1st November 2019. http://neba.finlit.fi/blogi/kun-noidat-tulivat-uniin/

Kanerva, Kirsi. 2020. “Unien tulkintaa keskiajan Islannissa, 1: kuukirjat” [Dream interpretation in medieval Iceland, 1: moon books]. Glossae, Society for Medieval Studies in Finland, 16th June 2020. http://www.glossa.fi/wp/?p=1672

Kanerva, Kirsi. 2020. “Unien tulkintaa keskiajan Islannissa, 2: unikirjat” [Dream interpretation in medieval Iceland, 2: dreambooks]. Glossae, Society for Medieval Studies in Finland, 15th September 2020. http://www.glossa.fi/wp/?p=1751

Lamberg, Marko. 2020. “Ensimmäinen (tunnettu) suomalainen stressiuni” [The first (known) Finnish dream caused by stress)]. Glossae, Society for Medieval Studies in Finland, 9th November 2020. http://www.glossa.fi/wp/?p=1811

Kanerva, Kirsi. 2021. “Arkista magiaa – riimuja pahoja unia vastaan” [Everyday magic – runes against nightmares]. Glossae, Society for Medieval Studies in Finland, 28th May 2021. http://www.glossa.fi/wp/?p=2031

Blog texts

Korhonen, Anu & Marko Lamberg. 2019. ”Unten maille” [To the lands of dreams]. Trivium (Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies) Blog, 10th October 2019. https://blogs.uta.fi/trivium/2019/10/10/unten-maille/