Kokouskutsu – yhdistyksen ylimääräinen kokous / Invitation to the society’s additional meeting

Akateemisen Olutseuran hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen lauantaina 04.07.2020 klo 14.00. Fyysisenä lokaationa on Gallows Bird brew-pub Espoon Tapiolassa, joskin pyydämme jäseniä osallistumaan kokoukseen etäyhteydellä Jitsin välityksellä. Kokoukseen voit liittyä esitettynä ajankohtana tämän linkin kautta: https://meet.jit.si/AkateemisenOlutseuranyhdistyksenkokousAcademicBeerSocietysmeeting

[Aiemmin ilmoitetusta poiketen etäyhteys toteutetaan Jitsin kautta EI Digibaari-alustalla.]

Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:
Sääntöihin; Patentti- ja rekisterihallituksen ehdotuksien pohjalta pieniä korjauksia.
Olutliittoon liittymiseen; ehdotus lykkäämisestä vuoteen 2021
Jäsenmaksun käyttöönottoon; ehdotus jäsenmaksun käyttöönoton perumisesta

Kokouksen odotetaan olevan varsin lyhyt, koska käsiteltäviä asioita on suhteellisen vähän. Kokouksen esityslista löytyy viestin lopusta, kuin myös liitteenä.

Terveisin
Aino Rautanen
puheenjohtaja
Akateeminen Olutseura

*****************

Academic Beer Society’s board summons an additional society’s meeting on SAT 04.07.2020 2 PM at Gallows Bird brew-pub in Espoo. However, we suggest members participate via Jitsi. You can join the meeting at the given time via this link: https://meet.jit.si/AkateemisenOlutseuranyhdistyksenkokousAcademicBeerSocietysmeeting

[There has been a change considering the remote meeting’s platform. The meeting will be held via Jitsi NOT via Digibaari as it was announced previously.]

Following matters will be discussed:
Rules; some minor corrections based on suggestions of the Patent and Registration Office.
Joining Olutliitto; suggestion to postpone applying to next year 2021
Membership fee; suggestion to cancel plans to activate membership fee

The meeting is likely to be quite short since there are not many matters to decide. The agenda can be found at the end of this message and as an attachment.

Best Regards,
Aino Rautanen
Chairperson
Academic Beer Society

************************************

Esityslista

Akateeminen Olutseura – Akademiska Ölsällskapet

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

04.07.2020 klo 14.00

Gallows Bird brew-pub
Merituulentori. Länsituuli 5, 02100 Espoo (Kauppakeskus Ainoa)

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään uudelleen 22.01.2020 järjestetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa kohdassa 8 tehtyjä
päätöksiä muutosehdotusten sekä muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

5.1 Patentti ja rekisterihallitus ei hyväksynyt rekisteröinnin yhteydessä uusia sääntöjä, kaksi kohtaa vaativat muutoksia:

Sääntöjen kohta 4.3 koskien jäsenen erottamista:

”Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.”

Vaatii lisäyksen siitä, kuinka pitkään maksun pitää olla maksamatta. Ehdotetaan kahta viikkoa.

Ehdotetaan muutosta muotoon: ”Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta 14 vuorokautta eräpäivästä.”

Sääntöjen kohtaan 5 – ehdotetaan lisättävän maininta yhdistyksen kokousten etäosallistumismahdollisuudesta:
” Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden välityksellä yhdistyksen hallituksen niin päättäessä. Etäosallistumismahdollisuudesta ilmoitetaan kokouskutsussa.”

Sääntöjen kohta 5.3 koskien hallituksen toimikautta:

”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi tai seuraavan hallituksen valintaan asti.”

PRH ehdottaa korjattavaksi muotoon: ”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi”. Perusteluna se, että sääntöjen mukaan hallitus valitaan syyskokouksessa, jolloin aiemman muotoilun mukaan toimikausi jää epäselväksi.

Ehdotetaan muutosta muotoon: ”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.”

5.2 Vuosikokouksessa päätettiin hakea Olutliittoon kevään aikana

Hallituksen kokouksessa 22.-27.3. päätettiin esittää päätöksen kumoamista vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi.

Esitetään Olutliittoon hakemista keväällä 2021

5.3 Vuosikokouksessa päätettiin ottaa käyttöön jäsenmaksu

”Jäsenmaksuksi päätetään 1,00€ vuosi. Hallitus päättää jäsenmaksun eräpäivän, jäsenmaksukausi on ensi lukuvuoden loppuun 31.7.2021.”

Hallituksen kokouksessa 22.-27.3. päätettiin esittää tämän päätöksen kumoamista vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi. Vuoden 2021 jäsenmaksukautta käsitellään uudestaan yhdistyksen syyskokouksessa.

  1. Kokouksen päättäminen.

 

Kokouskutsu on annettu järjestön puheenjohtaja Aino Rautasen toimesta 13.06.2020 Espoossa.