Aihearkisto: Ajankohtaista

Kokouskutsu – yhdistyksen ylimääräinen kokous / Invitation to the society’s additional meeting

Akateemisen Olutseuran hallitus kutsuu koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen lauantaina 04.07.2020 klo 14.00. Fyysisenä lokaationa on Gallows Bird brew-pub Espoon Tapiolassa, joskin pyydämme jäseniä osallistumaan kokoukseen etäyhteydellä Jitsin välityksellä. Kokoukseen voit liittyä esitettynä ajankohtana tämän linkin kautta: https://meet.jit.si/AkateemisenOlutseuranyhdistyksenkokousAcademicBeerSocietysmeeting

[Aiemmin ilmoitetusta poiketen etäyhteys toteutetaan Jitsin kautta EI Digibaari-alustalla.]

Kokouksessa käsitellään seuraavia asioita:
Sääntöihin; Patentti- ja rekisterihallituksen ehdotuksien pohjalta pieniä korjauksia.
Olutliittoon liittymiseen; ehdotus lykkäämisestä vuoteen 2021
Jäsenmaksun käyttöönottoon; ehdotus jäsenmaksun käyttöönoton perumisesta

Kokouksen odotetaan olevan varsin lyhyt, koska käsiteltäviä asioita on suhteellisen vähän. Kokouksen esityslista löytyy viestin lopusta, kuin myös liitteenä.

Terveisin
Aino Rautanen
puheenjohtaja
Akateeminen Olutseura

*****************

Academic Beer Society’s board summons an additional society’s meeting on SAT 04.07.2020 2 PM at Gallows Bird brew-pub in Espoo. However, we suggest members participate via Jitsi. You can join the meeting at the given time via this link: https://meet.jit.si/AkateemisenOlutseuranyhdistyksenkokousAcademicBeerSocietysmeeting

[There has been a change considering the remote meeting’s platform. The meeting will be held via Jitsi NOT via Digibaari as it was announced previously.]

Following matters will be discussed:
Rules; some minor corrections based on suggestions of the Patent and Registration Office.
Joining Olutliitto; suggestion to postpone applying to next year 2021
Membership fee; suggestion to cancel plans to activate membership fee

The meeting is likely to be quite short since there are not many matters to decide. The agenda can be found at the end of this message and as an attachment.

Best Regards,
Aino Rautanen
Chairperson
Academic Beer Society

************************************

Esityslista

Akateeminen Olutseura – Akademiska Ölsällskapet

Yhdistyksen ylimääräinen kokous

04.07.2020 klo 14.00

Gallows Bird brew-pub
Merituulentori. Länsituuli 5, 02100 Espoo (Kauppakeskus Ainoa)

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään uudelleen 22.01.2020 järjestetyssä yhdistyksen vuosikokouksessa kohdassa 8 tehtyjä
päätöksiä muutosehdotusten sekä muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

5.1 Patentti ja rekisterihallitus ei hyväksynyt rekisteröinnin yhteydessä uusia sääntöjä, kaksi kohtaa vaativat muutoksia:

Sääntöjen kohta 4.3 koskien jäsenen erottamista:

”Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.”

Vaatii lisäyksen siitä, kuinka pitkään maksun pitää olla maksamatta. Ehdotetaan kahta viikkoa.

Ehdotetaan muutosta muotoon: ”Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksun maksamatta 14 vuorokautta eräpäivästä.”

Sääntöjen kohtaan 5 – ehdotetaan lisättävän maininta yhdistyksen kokousten etäosallistumismahdollisuudesta:
” Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden välityksellä yhdistyksen hallituksen niin päättäessä. Etäosallistumismahdollisuudesta ilmoitetaan kokouskutsussa.”

Sääntöjen kohta 5.3 koskien hallituksen toimikautta:

”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi tai seuraavan hallituksen valintaan asti.”

PRH ehdottaa korjattavaksi muotoon: ”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi”. Perusteluna se, että sääntöjen mukaan hallitus valitaan syyskokouksessa, jolloin aiemman muotoilun mukaan toimikausi jää epäselväksi.

Ehdotetaan muutosta muotoon: ”Yhdistyksen hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.”

5.2 Vuosikokouksessa päätettiin hakea Olutliittoon kevään aikana

Hallituksen kokouksessa 22.-27.3. päätettiin esittää päätöksen kumoamista vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi.

Esitetään Olutliittoon hakemista keväällä 2021

5.3 Vuosikokouksessa päätettiin ottaa käyttöön jäsenmaksu

”Jäsenmaksuksi päätetään 1,00€ vuosi. Hallitus päättää jäsenmaksun eräpäivän, jäsenmaksukausi on ensi lukuvuoden loppuun 31.7.2021.”

Hallituksen kokouksessa 22.-27.3. päätettiin esittää tämän päätöksen kumoamista vallitsevan epävarman tilanteen vuoksi. Vuoden 2021 jäsenmaksukautta käsitellään uudestaan yhdistyksen syyskokouksessa.

  1. Kokouksen päättäminen.

 

Kokouskutsu on annettu järjestön puheenjohtaja Aino Rautasen toimesta 13.06.2020 Espoossa.

AOS TOIVOTTAA MUKAVAA VAPPUA! / HAPPY MAY DAY!

Mukavaa vappua!

Onneksi olutkulttuuri ei katoa mihinkään näin hiljaiselonkaan aikaan. Juhlistetaan suomalaisen työn päivää kotimaisilla pienpanimo-oluilla ja toivoen lempipubiemme ja kantapaikkojemme avautumista kesän mittaan sekä niiden pikaista toipumista kriisistä. Ajatuksissamme olemme jo terasseilla, mutta edelleen: #pysykotona.

Akateemisen Olutseuran hallitus on päättänyt kokouksessaan tukea omalta osaltaan olutkulttuuria ostamalla 80 euron arvoisen lahjakortin Ravintola Pikkulintuun, minkä lisäksi tuemme jotakin pienpanimoa 100 eurolla. Panimoa ei ole toistaiseksi päätetty.

”Tue paikallista pienpanimoasi” -logo

Pienpanimoliitto on myös lanseerannut ”Tue paikallista pienpanimoasi” -logon, jonka tarkoitus on muistuttaa ihmisiä lähipanimoiden tukemisesta korona-aikana, sekä kippistää näin vapun alla kiitokseksi kaikille, jotka vappuhankinnoissaan kotimaisia toimijoita muistavat. Julkaisuja aiheesta voi jakaa somessa hashtagilla #kippisjakiitos.

Lataa merkki täältä. Löydät Facebook-kehyksen täältä.

Virtuaalisia oluttapahtumia

Useat olutharrastajien ryhmät ovat ryhtyneet järjestämään virtuaalitapaamisia. Näistä tietoa löytyy esimerkiksi Olutpostin virtuaalitapahtumakalenterista täältä.

Mukavaa kevättä kaikille!

****************************************

Briefly in English

Happy May Day!

Happily, the beer culture has not disappeared anywhere! So, celebrate springtime with your local brewery’s products!

Academic Beer Society’s board has decided to support the pub Ravintola Pikkulintu located at Helsinki by purchasing an 80 euros gift card. We are also supporting one craft brewery with 100 euros, however the brewery is yet to be decided.

Virtual gatherings

Many groups of beer enthusiasts have started to host virtual meetings. Info about these can be found on Facebook or on Olutposti’s calendar here. There are some meetings in English.

Enjoy the spring!

Peruutettu – Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Alla koolle kutsuttu yhdistyksen ylimääräinen kokous peruutetaan.
Eilen koolle kutsuttu yhdistyksen ylimääräinen kokous perutaan. Hallitukselle on huomautettu kokouksen olevan laiton perustuen yhdistyslain ja järjestön sääntöjen pykäliin etäkokouksien järjestämisestä.

Kokouksen kiireellisyyden ensisijaisesti aiheuttaneeseen päivämäärärajalliseen sääntöjen korjauskehotukseen Patentti- ja rekisterihallitus kuitenkin myönsi järjestölle lisäaikaa poikkeusolojen nojalla 19.6. saakka, ja lykkäystä jatketaan tarvittaessa.

Toinen määräajan puitteissa toteutettava asia olisi ollut Olutliittoon hakemispäätöksen purkaminen. Tämä jää toteutumatta, koska lykkäyspäätöksestä ei saada kokoustettua järkevästi ennen 5. kesäkuuta järjestettävää Olutliiton liittokokousta. Teemme siis poikkeustilaan vedoten päätöksen jättää noudattamatta yhdistyksen tammikuisen vuosikokouksen päätöstä hallituksen harkinnan ja kokouksessaan tekemän lykkäyspäätöksen esittämisen perusteella.

Puheenjohtaja pahoittelee etäkokouksen mentävää aukkoa yhdistyslain tuntemuksessaan sekä hyvästä hallintotavasta lipsumista poikkeustilanteessa. :)

**************************
Cancellation notification

For your information, it was brought to the board’s attention that the society’s additional meeting summoned yesterday has legislative issues considering having remote meetings and is so effectively illegal. Thus, the meeting is cancelled.

Some matters will be moved to decide in another occasion, some will be handled in alternative ways. If you wish to have more information, please contact me aino.rautanen[a]gmail.com.

The chairperson apologizes lacking competence considering the association law. :)

****************************************
Kokouskutsu:

Hei!

Akateemisen Olutseuran hallitus on kokouksessaan päättänyt esittää yhdistyksen vuosikokouksen tammikuussa tehkemien päätösten muuttamista perustuen vallitsevaan epävarmaan tilanteeseen.
Muutoksia esitetään seuraaviin asioihin:
Sääntöihin; Patentti- ja rekisterihallituksen ehdotuksien pohjalta pieniä korjauksia
Olutliittoon liittymiseen; ehdotus lykkäämisestä vuoteen 2021
Jäsenmaksun käyttöönottoon; ehdotus jäsenmaksun käyttöönoton perumisesta keväältä
Kutsumme siis koolle yhdistyksen ylimääräisen kokouksen maanantaina 13.04.2020 klo 18.00.
Kokous järjestetään etäkokouspalvelu Jitsin välityksellä. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Kokoukseen voit liittyä esitettynä ajankohtana tästä linkistä.
Kokouksen odotetaan olevan varsin lyhyt, koska käsiteltäviä asioita on suhteellisen vähän. Kokouksen esityslista on liitteenä.
*****************
Hello!
Academic Beer Society’s board has decided to propose changes into the decisions made in the society’s annual meeting on January because of the current unpredictable situation.
Changes involve following matters:
Rules; some minor corrections based on suggestions of Patent and Registration Office
Joining Olutliitto; suggestion to postpone applying to next year 2021
Membership fee; suggestion to cancel plans to activate membership fee during the spring
We are summoning an additional society’s meeting on Monday 13.04.2020 at 6 PM. Meeting will be held via video conference service Jits. All members are welcome. You can join the meeting at the given time via this link.
The meeting is likely to be quite short since there are no many matters to decide. The agenda is attached.
Regards,
Aino Rautanen
Chairperson
Academic Beer Society

TÄRKEÄÄ TIETOA KEVÄÄN TAPAHTUMISTA / IMPORTANT INFORMATION ABOUT SPRING’S EVENTS

AOSin hallitus on päättänyt HYYn ohjeistuksen mukaisesti perua lauantaina järjestettävän AOSin Parhaat -maistelun. Ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Seuraamme tulevia ohjeita ja teemme sen mukaisesti päätöksiä suunniteltujen tapahtumien kuten kuukausitapaamisen sekä 24.4. Olutruokailtaman osalta.

Olemme hyvin pahoillamme tilanteesta, mutta uskomme tämän ratkaisun olevassa tässä tilanteessa parhain mahdollinen.

Kehotamme kaikkia jäseniämme noudattamaan HYY:n ja yliopiston ohjeita sekä kiinnittämään erityishuomiota käsihygieniaan.

HYYn toimintaohjeet

Terveisin
Aino Rautanen
Akateeminen Olutseura
Puheenjohtaja

**********************

In English

The board of AOS has decided according to HYY’s guidelines to cancel the AOS’s Best -tasting that was supposed to be on this Saturday. All who have registered will be contacted personally. We will follow further instructions and make decision considering planned events such as Monthly Meetings and the 24.4. Beer & Food Dinner based on that information.

We are very sorry about this situation, but we believe this solution is the best one for now.

We urge all our members to follow HYY’s and the university’s instructions and to pay special attention to hand hygiene.

HYY’s instructions

Best Regards,
Aino Rautanen
Academic Beer Society
Chairperson

PERUUTETTU AOSin Parhaat -maistelu / CANCELLED The Best of AOS tasting

Valitettavasti peruutamme tapahtuman tehdäksemme parhaamme koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi HYYn ohjeistuksen mukaisesti.

Unfortunately we are cancelling the event according to HYY’s instructions in order to do our best to prevent the corona virus from spreading.

 

Mitkä ovat olleet AOSin kolmentoista vuoden olutmaisteluiden parhaimmistoa? Mitkä tyylilajit ovat aina olleet ja mitä uudenlaisia makuelämyksiä on löytynyt matkan varrella?

 

”Takavuosien ehdotonta suosikkia hedelmäistä Sierra Nevada Pale Alea muutkin arvostavat, minkä huomaakin Pale Alelle kalliista hinnasta. Arvostetut Rochefort 10:n ja Koff Porter ovat muut helposti saatavat AOSin Parhaat. Sierra Nevada PA:lle etsitään jokin hyvä IPA rinnalle. Nykyaikaan päästää parin sourin avulla, CoolHead ei ole pettänyt tähän mennessä.”

MILLOIN: Lauantaina 14.3.2020 klo 18:30.
MISSÄ: Alexander-klusteri, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11, Helsinki.
HINTA: Jäsenille 4 € ja muille 11 €.
ILMOITTAUTUMINEN: viimeistään su 8.3. klo 23 mennessä.

Tästä ilmoittautumaan: https://forms.gle/sEx9xkP1CM2A3Sfb8

(Maistelun minimiosallistujamäärä on 3 hlöä ja maksimi 15 hlöä.)

MAKSUTIEDOT:
Tilinro: FI45 3939 0060 8087 14 (SWIFT/BIC SBANFIHH)
Saaja: Elina Hietamäki (AOSin taloudenhoitaja)
Summa: 4 € / 11 €
Viesti: Oma Nimi + AOSin Parhaat maistelu 14.3.2020
Eräpäivä: ma 9.3.
****************************************************************

What have been the best findings from AOS’s 13 year history of beer tasting? What styles have always been relevant, and what kinds of new experiences have been found on the way here?

The undisputed favourite of the past, the fruity Sierra Nevada Pale Ale is respected by many, as can be seen from its price, which is high for a Pale Ale. The Rochefort 10 and Koff Porter are some of the other easily acquirable AOS’s Bests. A good IPA will be picked to go alongside the Sierra Nevada PA. For modern beers, we’ll have a few sours, CoolHead has yet to let us down.

WHEN: on Saturday 14 of March month at 6:30 pm
WHERE: Alexander-klusteri, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11, Helsinki. Ring the doorbell ”Alexander-osakunnat” – we’ll come let you in. The venue is unobstructed.
REGISTRATION: Not later than Sun 8.3. 11 pm!
PRICE: Members of the AOS 4 €, Others 11 €

Register here: https://forms.gle/sEx9xkP1CM2A3Sfb8

(Minimum participant count is 3, maximum 15.)

PAYMENT INFORMATION:
Account: FI45 3939 0060 8087 14 ( (SWIFT/BIC SBANFIHH))
Recipient: Elina Hietamäki (AOS’s treasurer)
Amount: 4 € / 11 €
Message: Full name + The Best of AOS tasting 14 Mar 2020
Due: Mon 9.3.