Biopolttoaineita ja sähkömarkkinoita

kiira
Nimi:
Kiira Happonen
Työnimike ja työpaikka: Salkunhoitaja, Helen Oy

Pääaine: ympäristö- ja luonnonvaraekonomia (maatalous-metsätieteellinen)
Sivuaineet: kansantaloustiede, englantilainen filologia ja ympäristöalan monitieteiset sivuaineopinnot

“Energia-ala on todella mielenkiintoinen – olen vieläkin innoissani, että saan tehdä hommia energia-asioiden parissa.”

Miksi kiinnostuit alun perin alastasi?

Ympäristöasioiden opiskelu kiinnosti opiskelupaikan valintavaiheessa. En kuitenkaan halunnut opiskella ympäristöalaa luonnontieteiden enkä ”humanististen tieteiden” näkökulmasta. Ympäristötaloustiede kuulosti mielenkiintoiselta yhdistelmältä. Taloustiede ei ollut minulle entuudestaan tuttua, mutta pääsykoekirjoja lukiessa mielenkiinto talousasioihin kasvoi.

Mikä opiskelussa oli parasta?

Meidän oppiaine oli pieni ja vielä monille tuntematon, mutta toisaalta siihen kohdistui kasvavaa mielenkiintoa. Oppiaineessa oli hyvä professori ja opettajat ja ”YE-läisistä” hitsautui tiivis porukka. Koulussa oli hyvä meininki.

Kuinka päädyit nykyiseen työpaikkaasi?

Energia-asiat alkoivat kiinnostaa jo kandivaiheessa: tein kandintutkintoni bioetanolista, jonka jälkeen olin työ- ja elinkeinoministeriön energiaosastolla harjoittelussa. Tutkin myös yhden kesän ajan Helsingin yliopistolla uusiutuvaan energiaan liittyviä tukimekanismeja.

Pääsin Helenille, silloiselle Helsingin Energialle, kesätöihin kesällä 2010 tekemään selvitystä puupolttoainemarkkinoista. Kesätyön jälkeen sain Helsingin Energialta gradupaikan: myös gradun aiheena olivat biopolttoaineet. Gradun jälkeen jäin Helenille töihin energian hankinnan suunnitteluun ja siirryin siitä parin vuoden päästä salkunhoitajaksi. Biopolttoaineisiin liittyvät tehtävät ovat kuuluneet työnkuvaani alusta lähtien.

Minkä asioiden parissa työskentelet? Millaista se on käytännössä?

Tehtäviini kuuluu mm. salkunhoito, johdannaiskaupankäynti, polttoaine- ja sähkömarkkinoiden seuraaminen ja analysointi sekä biopolttoainehankinta ja muut biopolttoaineisiin ja Helenin tulevaisuuden hankkeisiin liittyvät tehtävät. Olen työssäni kiinteästi tekemisissä energia- ja polttoainemarkkinoiden kanssa – markkinoilla on harvoin kahta samanlaista päivää putkeen, joten pelkästään se tuo vaihtelua työhön.

Käytännön työ on Excelin pyörittelyä, tietokantojen ja erilaisten järjestelmien käyttöä, puheluita, sähköposteja ja palavereita.

Mistä pidät työssäsi?
Työssäni parasta on monipuolinen työnkuva. Energia-ala on todella mielenkiintoinen – olen vieläkin innoissani, että saan tehdä hommia energia-asioiden parissa.

Terveisesti nuorelle, joka harkitsee saman alan opintoja.

Ympäristötaloustieteestä on helppo suuntautua moneen eri ammattiin – opiskelukavereitani on esim. yrityksissä, tutkijoina ja virkamiehinä. Opintoihin kuului paljon laskuharjoituksia ja matematiikkaa – se on antanut itselleni hyvän pohjan työhön, jossa joutuu jonkin verran pyörittelemään numeroita.

Leave a Reply

Your email address will not be published.