Fonetiikka tutkii puhetta kaikissa muodoissa

marireijonen_fonetiikkaMari Reijonen
Pääaine: fonetiikka
Sivuaineet: psykologia ja logopedia

Mitä fonetiikka on?

Fonetiikan yleinen linja tarkastelee kielellisen viestin välittymistä puhujalta kuulijalle, puheen äänteellisiä, prosodisia ja akustisia ominaisuuksia sekä kielen ja puheen suhdetta. Fonetiikka on tiede, joka tutkii puhetta sen kaikissa muodoissa. Tutkimus voi keskittyä mm. artikulaatioon, akustiikkaan tai havaitsemiseen.

Fonetiikan opiskelussa perehdytään mm. fonetiikkaan tieteenalana, tutkimukseen ja teorioihin sekä puheketjuun (tuottaminen, havaitseminen, akustiikka) ja fonetiikan sovelluksiin.

”Minua kiinnostavat esimerkiksi asiantuntijatehtävät, työtehtävät monitieteellisessä ryhmässä esim. oppimateriaalien tekemisessä fonetiikan osalta vieraissa kielissä, suomen opettaminen vieraana kielenä, tutkiminen (esim. puhesyntetisaattoreiden kehittyminen ja valmistus) sekä rikostutkinnan puheen tunnistus.”

Miten fonetiikkaa opiskellaan?

Fonetiikan opiskelu on melko itsenäistä. Kursseihin kuuluu luentoja, mutta oppimisprosessia tukevat monet harjoitukset esseistä erilaisiin harjoitustöihin, kuten erilaisten kuvaajien analysointia Praat-ohjelmalla.

Tämän ensimmäisen vuoden aikana kurssiarvosanat ovat muodostuneet muutamista tenteistä, mutta pitkälti harjoitustöiden pohjalta. Opiskeluun kuuluu siis paljon itsenäisesti suoritettavia tehtäviä ja kirjallisuuden lukemista. Opiskelussa on hyötyä kiinnostuksesta fysiikkaa kohtaan, ja sosiaalisia taitojaan pääsee kartuttamaan myös ryhmässä työskentelyn parissa.

Kuinka olet omilla valinnoillasi voinut vaikuttaa tutkintosi sisältöön?

Pääaineeni on fonetiikka, joka antaa hyvin vapaat ja monipuoliset suuntautumismahdollisuudet. Sivuaineina minulla on tällä hetkellä psykologia ja logopedia. Psykologialla on runsaasti yhtymäkohtia useisiin eri tieteenaloihin. Psykologia on tiede, joka tutkii ihmisen psyykkistä toimintaa ja käyttäytymistä, joten sivuaineena se antaa tukea mm. vuorovaikutuksen muodostumiseen ja kielen ja puheen monimuotoisuuteen esim. persoonallisuuden ja psykologisen kehityksen näkökulmasta.

Logopedia sivuaineena taas auttaa mm. ymmärtämään puheen, kielen ja kommunikaation häiriöiden diagnostiikkaa ja kuntoutusta (normaalin puheen, kielen ja kommunikoinnin tuntemuksen lisäksi).

Olen ajatellut suorittaa näiden sivuaineiden lisäksi myös pedagogiset opinnot (60op), jolloin minulle aukenee enemmän portteja työkentälle tulevaisuudessa mm. suomi toisena kielenä tai vieraiden kielten fonetiikan parista.

Millaiset työtehtävät kiinnostavat sinua?

Minua kiinnostavat esimerkiksi asiantuntijatehtävät, työtehtävät monitieteellisessä ryhmässä esim. oppimateriaalien tekemisessä fonetiikan osalta vieraissa kielissä, suomen opettaminen vieraana kielenä, tutkiminen (esim. puhesyntetisaattoreiden kehittyminen ja valmistus) sekä rikostutkinnan puheen tunnistus.

3,115 Replies to “Fonetiikka tutkii puhetta kaikissa muodoissa”