Julkaisut ja esitykset

Petnets -projektin tuloksia on esitelty useissa julkaisuissa ja esityksissä:

Julkaisut

Kylkilahti, Eliisa, Syrjälä, Henna, Autio, Jaakko, Kuismin, Ari & Autio, Minna (2016) Understanding Co-consumption Between Consumers and Their Pets. International Journal of Consumer Studies 40 (1), 125–131. Linkki tiivistelmään.

Syrjälä, Henna (2016) Turning point of transformation: Consumer communities, identity projects and becoming a serious dog hobbyist. Journal of Business Research 69 (1), 177–190. Linkki tiivistelmään.

Kaartinen, Aija, Nuutinen, Suvi & Autio, Minna (2015) Consuming Pet Insurances: Buying Financial and Medical Safety. TRACE ∴ Finnish Journal for Human-Animal Studies 1 (1), 62–68. Linkki julkaisuun.

Hemmi, Eemeli (2014) Decision points – a method for understanding consumer decision process. Diplomityö. Informaatioverkostojen koulutusohjelma. Perustieteiden korkeakoulu. Aalto-yliopisto. Linkki tiivistelmään.

Nuutinen, Suvi (2014) Koiranomistajat kulutusvalintoja ja vakuuttamista järkeilemässä: laskelmointia, rutiinia ja turvanhakuista keskittämistä. Selvityksiä nro 78. Taloustieteen laitos. Helsingin yliopisto. Linkki julkaisuun.

Autio, Minna, Kuismin, Ari (2014) Vieraskynä: Kuluttajan tarpeiden tulisi ohjata liiketoimintaa. Helsingin Sanomat 18.9.2014, A 5. Linkki julkaisuun.

Autio, Jaakko, Kuismin, Ari, Autio, Minna, Syrjälä, Henna and Kylkilahti, Eliisa (2014) Consumer value journey with pet in multiple service touchpoints. Proceedings of XXIV Annual RESER Conference 2014 – Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare, September 11–13, 2014, Helsinki, Finland. Toivonen, Marja (ed.). p. 96–106. RESER and VTT. Espoo. Linkki julkaisuun.

Syrjälä, Henna, Kuismin, Ari, Kylkilahti, Eliisa & Autio, Jaakko (2014)  “Aina Tassun parhaaks” – Arvon kokeminen lemmikkikulutuksessa. Kulutustutkimus.Nyt 8 (1), 22-44. Linkki julkaisuun.

Kylkilahti, Eliisa (2014)  Kulutuskulttuurin tutkimusta Kiotossa – Cool Japan! Kulutustutkimus.Nyt 8 (1),  85-87. Linkki julkaisuun.

Autio, Minna & Uusitalo, Outi (2014) Pääkirjoitus: Lemmikin, kuluttajan ja ympäristön hyvinvointi. Kulutustutkimus.Nyt 8 (1), 1-3. Linkki julkaisuun.

Autio, Jaakko, Kuismin, Ari, Autio, Minna & Kylkilahti, Eliisa (2014) Consumer value journey in pet-related services. In: Services Marketing in the New Economic and Social Landscape: AMA SERVSIG 2014 – International Service Research Conference Proceedings. Rodoula H. Tsiotsou and Yannis Hajidimitriou (eds.). pp. 34-35. University of Macedonia. Thessaloniki.

Kylkilahti, Eliisa & Autio, Minna (2014) Live action role-play as a service metaphor: Creative performers, active consumers. In: Services Marketing in the New Economic and Social Landscape: AMA SERVSIG 2014 – International Service Research Conference Proceedings. Rodoula H. Tsiotsou and Yannis Hajidimitriou (eds.). pp. 18-24. University of Macedonia. Thessaloniki.

Faghankhan, Hoda (2014) Emergence of a service platform: The case of pet industry. Department of Industrial Engineering and Management. Aalto University.

Rintanen, Kristiina, Autio, Jaakko & Kylkilahti, Eliisa (2014) Sydän mukana eläinlääkäripalveluissa. Suomen eläinlääkärilehti 2/14. Linkki julkaisun sisällysluetteloon

Rintanen, Kristiina (2013) ”Kyllä melkein eläimet saa parempaa hoitoa kuin ihmiset” – Lemmikinomistaja eläinlääkärin asiantuntijapalveluiden kuluttajana. Maisterintutkielma. Kuluttajaekonomia. Taloustieteen laitos, Helsingin yliopisto. Linkki

Ojala, Jukka-Pekka (2013) Kuluttajan luoma arvo lemmikkeihin liittyvässä kuluttamisessa. Maisterintutkielma. Markkinoinnin yksikkö. Kauppatieteellinen tiedekunta. Vaasan yliopisto.

Jyrinki, Henna (2012) Pet-related consumption as a consumer identity constructor. International Journal of Consumer Studies 36 (1), 114–120 Linkki

Esitykset

Jaakko Autio & Eliisa Kylkilahti (2015) Kuluttajat verkostoliiketoiminnan ytimessä: Alustus ja workshop. Kuluttajat verkostoliiketoiminnan ytimessä – Palvelut, vapaa-aika, hyvinvointi. PETNETS – Verkostojen orkestrointi lemmikkieläinliiketoiminnan kilpailueduksi –tutkimushankkeen loppuseminaari 11.6.2015. Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Minna Autio (2015) Kuluttajien verkostot osana asiakaskokemusta. Kuluttajat verkostoliiketoiminnan ytimessä – Palvelut, vapaa-aika, hyvinvointi. PETNETS – Verkostojen orkestrointi lemmikkieläinliiketoiminnan kilpailueduksi –tutkimushankkeen loppuseminaari 11.6.2015. Helsingin yliopisto ja Aalto-yliopisto.

Jaakko Autio, Aija Kaartinen, Minna Autio & Eliisa Kylkilahti (2015) Consumers choosing pet food – financial, nutritional and ecological-ethical considerations. Food in Society and Culture – Research across the Social Sciences and the Humanities. 4.-6.5.2015. University of Helsinki.

Suvi Nuutinen, Jaakko Autio, Aija Kaartinen, Eliisa Kylkilahti & Minna Autio (2015) Consumers’ and Pets’ Wellbeing: Financial and Medical Safety. IFHE conference: Action for Family and Consumer Wellbeing: Home Economics Literacy Bringing Skills to Life. 19.–21.03.2015. University of Malta.

Eliisa Kylkilahti & Jaakko Autio (2015) Co-consumer journey – Service design perspective. Japanese-South Korean-Finnish Consumer Research Seminar 13th March 2015. Department of Economics and Management. University of Helsinki.

Minna Autio (2015) Kuluttajalähtöinen liiketoiminnan kehittäminen. Muuttuva kuluttajakäyttäytyminen -työryhmä. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan Alumnipäivä 29.1.2015. Helsingin yliopisto.

Minna Autio (2015) Asiakkaiden palvelua verkoissa – kompetenssia, käyttäjälähtöisyyttä vai infantilismia? Johdon koulutuspäivä: Sähköinen asiointi haltuun tuetun verkkoasioinnin avulla. HDI Nordic Oy. 13.1.2015. Taitotalo, Helsinki.

Ari Kuismin, Eliisa Kylkilahti, Minna Autio (2014) Iän ja sukupuolen tekemistä palvelukohtaamisissa. Sukupuolentutkimuksen päivät – Money, Sex and Power 21.-22.11.2014. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu & Hanken Svenska Handelshögskolan. Helsinki.

Jaakko Autio, Henna Syrjälä, Eliisa Kylkilahti, Aija Kaartinen, Ari Kuismin & Minna Autio (2014) Kumppanuutta, harrastusta ja nautintoa – lemmikit vapaa-ajassa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari 20.11.2014. Työpaja B: Vapaa-ajan kulutus.

Aija Kaartinen (2014) Turvaa tunteella tai rutiinilla vai riskinottoa laskelmoinnilla? Lemmikkivakuutus kulutusvalintana. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari 20.11.2014. Työpaja A: Kuluttajien talous – palvelua, riskiä ja turvallisuutta.

Ari Kuismin, Eliisa Kylkilahti, Jaakko Autio, Henna Syrjälä & Minna Autio (2014) Kuluttajan monikohtauksinen palvelupolku lemmikin kanssa. Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari 20.11.2014. Työpaja A: Kuluttajien talous – palvelua, riskiä ja turvallisuutta.

Minna Autio (2014) Finnish Consumer Ethos – Values and Service Design. School of Arts, Design and Architecture, Design & Culture –course. 17.11.2014. Helsinki.

Kaartinen, Aija, Kylkilahti, Eliisa, Autio, Jaakko, Kuismin, Ari & Autio, Minna (2014) Petnets consumer research: Pet and owner as (co-)consumers. Consumer research seminar. 3.10. 2014. Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK), School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg.

Autio, Jaakko, Kuismin, Ari, Autio, Minna, Syrjälä, Henna & Kylkilahti, Eliisa (2014) Consumer value journey with pet in multiple service touchpoints. The XXIV International RESER Conference Services and New Societal Challenges: Innovation for Sustainable Growth and Welfare. September 11th – 13th 2014, Helsinki, Finland.

Autio, Jaakko, Kuismin, Ari, Autio, Minna & Kylkilahti, Eliisa (2014) Consumer value journey in pet-related services. 8th AMA SERVSIG International Service Research Conference, Services Marketing in the New Economic and Social Landscape. June 13.-15.2014, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

Kylkilahti, Eliisa & Autio, Minna (2014) Live action role-play as a service metaphor: Creative performers, active consumers. 8th AMA SERVSIG International Service Research Conference, Services Marketing in the New Economic and Social Landscape. June 13.-15.2014, University of Macedonia, Thessaloniki, Greece.

Norrgrann, Anu & Syrjälä, Henna (2014) From passive objects to value-creating resources: comparing the agency of beds and pets as possessions. NCCR2014: the 3rd Nordic Conference on Consumer Research. May 21.-22.2014. Vaasa, Finland.

Autio, Minna & Kylkilahti, Eliisa (2014) Workshop: Consumers in service culture: value co-creation, experience or interaction? NCCR2014: the 3rd Nordic Conference on Consumer Research. May 21.-22.2014. Vaasa, Finland.

Kuismin, Ari, Syrjälä, Henna, Autio Jaakko & Kylkilahti, Eliisa (2014) Consumer value journey in pet-related services. NCCR2014: the 3rd Nordic Conference on Consumer Research. May 21.-22.2014. Vaasa, Finland.

Syrjälä, Henna (2014) Lemmikkien omistajat apteekin asiakkaina. Eläinten hyvinvointia apteekista – teemaseminaari. 14.5.2014. Farmasian oppimiskeskus, Helsinki.

Kylkilahti, Eliisa (2014) Active players? Consumer role in service encounter. BrownBag seminar. 5.3.2014. Kyoto University, Graduate School of Management.

Autio, Jaakko,  Kylkilahti, Eliisa & Syrjälä, Henna (2013) Arvon kokeminen lemmikkikulutuksen palvelupoluilla. Kulutustutkimuksen seuran syysseminaari Big Data. 15.11.2013. Jyväskylän yliopisto.