Monthly Archives: May 2014

Lemmikki-perheenjäsenelle hankitaan laatua hinnasta välittämättä

Petnets -tutkimusprojektin helmi–maaliskuussa 2014 toteuttaman kissan ja/tai koiranomistajille suunnatun lemmikkikyselyn taustaoletuksena oli, että lemmikki-omistajasuhteella on vaikutusta lemmikin omistajan kulutuskäyttäytymiseen. Koska lemmikkisuhde ja lemmikkiin kohdistuva kulutus voi olla erilainen jokaisen lemmikin kohdalla, pyysimme vastaajia valitsemaan yhden lemmikeistään (kissan tai koiran), jonka perusteella kysymyksiin vastattiin. Koiran perusteella vastasi 69 prosenttia (1740 kpl) vastaajista, kissan 31 prosenttia (782 kpl).

Lähes kaikki vastaajat (99 prosenttia) pitävät sekä koiria että kissoja perheenjäseninään. Selvä enemmistö vastaajista (yli 70 prosenttia) väittää lemmikkinsä saavan aina parhaimman tuotteen tai palvelun, vaikka se olisi kallein vaihtoehto. Mitä suuremmat kotitalouden nettotulot, sitä suurempi osuus vastaajista hankkii lemmikilleen laatua hinnasta välittämättä. Kuitenkin vain noin 26 prosenttia kyselyn pienituloisimmankaan tuloluokan (0–1300 euroa netto/kk/kulutusyksikkö) vastaajista pyrkii löytämään halvinta vaihtoehtoa hankkiessaan lemmikilleen tuotteita tai palveluita.

Valmiiden väittämien ohella annoimme vastaajille mahdollisuuden kuvailla lemmikkisuhdettaan myös omin sanoin. Useat vastaajat luonnehtivat koiriaan sanoilla ”lapsi”, ”ystävä”, ”kaveri” ja ”rakas”. Jotkut koiranomistajat korostavat, ettei koira kuitenkaan mene ihmisten edelle tai tekevät eron ihmisen ja eläimen välillä. Monet pitävät koiraa myös terapeuttina. Vastaajien kuvailuissa tuli esille myös monia kommentteja siitä, miten ihmiset mieltävät koiraa koskevan kulutuksensa: ”Kaikki aika ja raha kuluu koiriin ja ne sitovat kuten lapsi” tai ”Etsin sille vain parasta, mutta tolkun/budjetin rajoissa”.

Kissoista sanotaan pääosin samaa kuin koiristakin, mutta ”kaveri” -sanaa ei juuri käytetä. ”Läheinen” on yleinen luonnehdinta. Vaikka kissoja ei sanotakaan koirien tapaan terapeuteiksi, niidenkin kerrotaan lohduttavan omistajiaan. Kissoihin kohdistunutta kulutustaan vastaajat kuvailevat esimerkiksi näin: ”Haluan ja hankin kissoilleni parasta, mutta opiskelubudjetti ei aina anna periksi.” tai ”tutkin tarkasti mistä saan palvelut ja tarvikkeet parhaalla hinta-laatu suhteella.”

Teksti: Aija Kaartinen

Lemmikkikuluttajan arjen verkosto Japanissa

Lemmikkitoimialalla ketjuuntuminen ja palveluiden keskittyminen ovat edenneet viime vuosina huimaa vauhtia niin lemmikkitarvikeliikkeiden kuin eläinlääkäriasemienkin osalta. Kehitys on ollut samansuuntaista sekä Suomessa että Japanissa, jossa markkinoilla hallitsevan AEON petin alaisuudessa toimii myös maan suurin eläinlääkäriketju.

Japanilaisen lemmikkikuluttajan arjessa palveluiden ketju näkyy selvästi. Esimerkiksi hankkiessaan pennun lemmikkiliikkeestä kuluttajalle tarjotaan myös vakuutusta osana ”pentupakettia”. Söpöjen pentujen lisäksi liikkeessä asioivan kuluttajan nähtävillä on muun muassa trimmauspalveluita, eläinlääkäripalveluita, koirien koulutuspalveluita ja sisustussuunnittelua; kaikki osana myymäläkokemusta.

Kun lemmikkiliikkeiden palvelukokonaisuuteen lisätään vielä WAON-kortilla käytettävät palvelu, onnistuu AEON pet olemaan läsnä lemmikkikuluttajan arjessa varsin kokonaisvaltaisesti.

Teksti: Eliisa Kylkilahti