Category Archives: Politiikka

Eläinten vallankumousta ei tullut Ruotsin valtiopäivävaaleissa

Eläinten puolue (Djurens parti) asettui ensimmäistä kertaa ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa. Puolue sai sunnuntaina (14.9.2014) ääniä kaikkiaan 4093, mikä on 0,7 prosenttia annetuista äänistä. Äänisaalis lähes puolittui tämän vuoden EU-vaaleista, joissa puolue sai 8773 ääntä. Eläinten vallankumousta ei siis tullut ainakaan ensimmäisellä yrittämällä. Puolue on Ruotsissa ensimmäinen, joka asettaa eläinten oikeudet etusijalle päätöksenteossa. Kansallisen vaikuttamisen lisäksi sen tähtäimessä on päätöksenteko Euroopan unionin tasolla.

Puolueen esikuvana on maailman ensimmäinen eläinten puolue, Alankomaiden Parti voor de Dieren, jolla on vuodesta 2006 lähtien ollut kaksi paikkaa Hollannin parlamentissa. Koska eläimet eivät voi itse edustaa parlamentissa, jossa päätökset niiden elinoloista ja elämänlaadusta suurelta osin tehdään, puolue pitää sitä vastuullisten ihmisten velvollisuutena. Lemmikkieläimet ovat vain yksi pieni osa puolueen agendalla. Vaalimainonta oli kuitenkin, ainakin Göteborgissa, näkyvintä koirapuistojen ilmoitustauluilla ja yleisissä puistoissa.

Puolueen manifestissa korostetaan mm. eläimiä tuntevina ja ajattelevina olentoina. Ihmisten ja eläinten vastakkainasettelun poistaminen ja mahdollisimman luonnollinen eläinten elinympäristö korostuvat myös puolueen ohjelmassa. Lemmikkieläinten elinolojen huomioiminen kaupunki- ja liikennesuunnittelussa on myös nostettu agendalle. Ihmisten itsekkyys ja eduntavoittelu eivät saa asettua sen edelle, että ihmiset ja eläimet tarvitsevat toisiaan.

Ruotsalaiset eläimet eivät kuitenkaan elä vastuuttomassa, epädemokraattisessa tilassa. Kissojen ja koirien hoidolle on oma laki, jota on täydennetty lisäsäädöksellä koirien ja kissojen elinoloista (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt, 2008). Yksi keskeinen ero Suomeen on, että asetuksen mukaan aikuisia koiria on ulkoilutettava päiväsaikaan joka seitsemäs tunti, pentuja ja ikääntyneitä koiria vielä tiheämmin.

Ruotsissa onkin tämän säädöksen takia alkanut kehittyä lemmikkien päivähoitojärjestelmä. Säädöksessä asetetaankin sekä vaatimukset että taso lemmikkien päiväkodeille. Myös perheiden ajankäyttö ja työrytmi on alkanut ohjautua uudenlaiseksi säädöksen myötä. Lemmikkien päivähoidon järjestäminen tulee varmasti lähivuosina asialistalle myös Suomessa.

Teksti: Jaakko Autio