Kansainvälinen ja globaali järjestelmä

Tenttikirjallisuus:

 

Glenda Sluga & Patricia Clavin (toim.): Internationalisms. A Twentieth-Century History

Richard F. Hamilton & Holger H. Herwig (toim.): The Origins of World War I

Jorma Kallenautio: Suomi kylmän rauhan maailmassa

 • Millaiseksi Kallenautio arvioi Suomen ulkopolitiikan Koiviston kaudella?
 • Suomen, NL:n ja lännen suhtautuminen Suomen puolueettomuuteen
 • Suomen liittyminen EEC:n jäseneksi
 • Suomettumisen käsitehistoria
 • Miten Kallenautio arvioi Koiviston presidenttikautta?
 • Yya-sopimuksen uudellen muotoilu ja purkaminen koiviston aikakaudella
 • Esitä lyhyesti suomettuminen teoreettisen käsitteenä ja Kallenaution arvio suomettumisesta.
 • Yhdysvaltain suhtautuminen Suomen puolueettomuuteen Kekkosen
  presidenttikausilla?
 • Mitä Kallenautio tarkoitti puhuessaan Euroopan ”uudesta integraatiosta”?
  Mitä silloin tapahtui? Miten suomalaiset poliittiset neuvottelu- ja
  päätöksentekotavat erosivat aikaisemmista
 • SDP, Kekkonen ja Kreml 1960-luvulla?
 • Miten Suomen EEC-vapaakauppasopimus toteutui?
 • Miten Prahan kevät vaikutti Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin?
 • Miten suomalaiset perustelivat, loivat ja ylläpitivät käsitystä Suomen puolueettomuudesta?
 • Esittele ja arvioi Yhdistyneiden kansakuntien merkitystä Suomen ulkopolitiikalle Kallenaution teoksen pohjalta.
 • Kuinka Suomen puolueettomuuspolitiikka ymmärrettiin Suomessa, Neuvostoliitossa ja länsimaissa
 • Esittele ja arvioi YK:n merkitystä Suomen ulkopolitiikalle Kallenaution teoksen pohjalta.
 • Mitkä kansainväliset tapahtumat vaikuttivat Suomen 1970-luvun ulkopoliittisen linjan muodostumiseen?
 • Miten Suomi edisti Euroopan turvallisuutta 1960- ja 1970-luvuilla?

 

Mark Mazower: Dark Continent. Europe’s Twentieth Century

 • Fasistinen kapitalismi
 • Miten kansandemokratiat syntyivät?
 • Mitä Mark Mazower tarkoittaa kapitalismin kriisillä ensimmäisen maailmansodan jälkeen

 


(Aikaisempi kirjallisuus)


 

A. Best, J.M. Hanhimäki, J.A. Maiolo & K.E. Schulze: International History of the Twentieth Century

 • Mitkä olivat Vietnamin sodan taustat, miten Yhdysvallat erkani sodasta?
 • USA:n motiivit Vietnamin sodassa
 • Pörssiromahdus ja lama käännekohtana maailmansotien välisen ajan
  kansainvälisessä politiikassa
 • 4 1900-luvun kriisiä, jossa pieni valtio on nöyryyttänyt USA:ta tai Neuvostoliittoa/Venäjää
 • Kiinan suhteet johtaviin suurvaltoihin kylmän sodan kaudella.
 • Mitä syitä Best & Co. -kirja esittää Lähi-idän (Arab-Israel conflict)
  synnylle?
 • Mitä syitä on poliittisen islamin nousulle? Miten se näkyy?
 • Mitkä neljä trendiä kansainvälisissä suhteissa (teoksen International History of the 20th Century) tekijät esittelevät teoksensa johdannossa? Trendien pääpiirteet.
 • Miksi poliittisen vakauden ja taloudellisen kehityksen aikaansaaminen toisen maailmansodan jälkeen itsenäistyineissä Afrikan maissa on ollut niin vaikeaa
 • Yhdysvaltain ulkopoliitikan doktriinit 1800-luvulta kylmän sodan vaiheisiin asti.
 • Afganistanin nykytilanteen historiallinen tausta.
 • Poliittinen islam ja sen nousu 1928-2000? Esittele kehityksen pääpiirteet sekä ”liikkeen” keskeisimmät kysymykset.
 • Mitkä olivat USA:n motiivit Vietnamin sodassa?
 • Dekolonisaatio ja ”toinen kylmä sota”: tapaus Afrikka
 • Kuvaile Yhdysvaltojen harjoittamaa ulkopolitiikkaa Latinalaisessa Amerikassa
 • Mitä on transnationaalinen islamismi?

 

Norbert Götz & Heidi Haggrén (toim.): Regional Cooperation and International Organizations. The Nordic Model in Transnational Alignment

 

Helena P. Evans: Diplomatic deceptions: Anglo-Soviet relations and the fate of Finland 1944-1948. Helsinki: Finnish Literature Society, 2011 (308 s.)

 • Suomen ja NL:n välinen välirauhansopimus ja Iso-Britannian rooli siinä
 • Vertaile Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian suhtautumista Suomeen vuosina 1943-1949?
 • Mikä oli brittien rooli valvontakomissiossa?

 

Evan Mawdsley, World War II: A New History (Cambridge University Press 2009) (496 s)

 • Japanin 1930-luvun “uusi järjestys” ja toisen maailmansodan tapahtumat
 • Ketkä olivat Mawdsleyn mukaan 2. maailmansodan voittajia ja häviäjiä?