Maailmanpolitiikka: historiallinen perspektiivi

Kirjallisuus tiedekuntatentissä:

 

 1. Hobsbawm: Äärimmäisyyksien aika

 2. Mazower: Governing the World: The History of an Idea (2013)

 3. Steger, M. Globalism: The Great Ideological Struggle of the 21st Century (3rd ed.+)

 


(Seuraavat kysymykset vanhaan kurssiin Maailmanpolitiikka)


Hobsbawm, Eric: Äärimmäisyyksien aika

 • Mitkä ovat Hobsbawmin lyhyen 1900-l alkua ja loppua määriteltäessä käytetyt tärkeimmät kriteerit. (historiallisen muutoksen merkit)
 • Miten perustelisit sitä, että I ja II maailmansota ja niiden välinen aika muodostivat yhden yhtenäisen maailmanhistoriallisen kriisin.
 • Miksi Versails’n rauhankonferenssissa 1919 rakennettu demokratia murtui suurimmassa osassa Eurooppaa?
 • II maailmansodan osapuolten välistä rintamajakoa on kutsuttu suurvaltastrategiseksi triangelidraamaksi. Selvitä mitä tämä tarkoittaa.
 • Missä merkityksessä kylmä sota oli totaalista sotaa?
 • Miksi väestön ja perheen historia ovat Hobsbawmin tavassa tarkastella historiaa niin keskeisiä?.
 • Miksi vallankumouksellinen potentiaali siirtyi 1900-l selvästi teollisuusmaista kehitysmaihin?
 • Millä perusteella kylmän sodan päättymistä seurannutta aikaa voidaan kutsua uuden epävarmuuden ajaksi?
 • Espanjan sisällissota. Hobsbawm puhuu ideologioiden välisestä sisällissodasta – mitä hän tällä tarkoittaa?
 • Lokakakuun vallankumouksen perintö maailmalle?
 • Maailmanvallankumouksen merkitys Neuvostoliiton politiikassa?
 • Hobsbawmin tulkinta kylmästä sodasta.
 • Luonnehdi sissiliikkeitä ja niiden merkitystä kolmannessa maailmassa.
 • Miten Hobsbawm luonnehtii NL:n ja muiden sosialistimaiden suhdetta toisiinsa II maailmansodan jälkeen..
 • Maareformin merkitys Hobsbawmin käsittelemänä aikana.
 • Mitkä ovat Hobsbawmin ”lyhyen 1900-luvun” alkua ja loppua määriteltäessä käytetyt tärkeimmät kriteerit (historiallista murrosta kuvaavat merkit)?
 • Mitä Hobsbawmilla on sanottavan kolmannen maailman sotilaskaappausten suhteen?
 • 1930-luvun laman seuraukset länsimaissa ja siirtomaissa?
 • Kylmän sodan ensimmäiset kaksi vuosikymmentä?
 • Kylmän sodan synty, syyt ja seuraukset Hobsbawmin mukaan?
 • Miksi vuosien 1929-33 suuri lama merkitsi käännettä (oli merkittävä tms.)
  anti-imperialismin ja kolmannen maailman kannalta?
 • Mitä olivat nk. kultaiset vuodet?
 • Mikä oli maatalouden asema Neuvostoliitossa ja miten se kuvasi maan
  talouspolitiikan ominaisuuksia?
 • Maatalouden merkitys Neuvostoliitossa ja kuinka se kuvastaa harjoitettua talouspolitiikkaa?
 • 1900-luvun lopun vallankumousten erikoispiirteet
 • Kylmän sodan alku ja sen poliittiset seuraukset Hobsbawmin mukaan.
 • Tiedon ja tieteen merkitys imperialismissa.
 • Taiteen poliittisuus 1920- ja 1930-luvuilla

Mazower, Mark: Governing the World: The History of an Idea (2013)
Steger, Manfred B: Globalism: The Great Ideological Struggle of the Twenty-First Century (Third Edition tai uudempi)