Historiantutkimuksen teoria ja metodologia

Kalela, Jorma: Making History: The Historian and Uses of the Past

 • Mitä eri ulottuvuuksia Jorma Kalela (Making History) erottaa historioitsijan ammatillisessa identiteetissä?
 • Mitä Kalela tarkoittaa käsitteellä shared histories ja miten historioitsijan tulisi suhtautua näihin?
 • Miten Kalela suhtautuu jaettuun historian “shared history”?

Mary Fulbrook: Historical Theory

 • “Is objectivity or value-neutrality in principle desirable or even possible?” Miten Fulbrook vastaa tähän ja perustelee vastaustaan (s. 164)?
 • Miten paradigmat liittyvät historiantutkimukseen Fulbrookin mukaan?

Markku Hyrkkänen: Aatehistorian mieli

 • Hyrkkäsen mukaan “konteksti on tutkimustulos”, miten hän perustelee näkemystään?
 • “Konteksti on tutkimustulos”. Miten Härkänen perustelee näkemystään?

Alan Munslow: The New History

 • Miten Munslow suhtautuu vaatimukseen historiantutkimuksen tulosten ja todellisuuden vastaavuudesta?
 • Konstruktivismi, rekonstruktivismi ja dekonstruktivismi ovat Munslow’n mukaan historiantutkimuksen oleellisia lähtökohtia. Mitä niillä tarkoitetaan?
 • Selvitä Alan Munslowin näkemystä tosiasioista (facts) historiassa.

Christopher Lloyd: The Structures of History

 • Mitä rakenne merkitsee ja millainen asema rakenteilla on Lloydin kehittelemässä strukturistisessa historiantutkimuksessa?