Suomalaisen yhteiskunnan poliittinen historia

Kirjallisuus tiedekuntatentissä:

  1. Jussila, Hentilä, Nevakivi: Suomen poliittinen historia 1809–2009 
  2. Rauli Mickelsson: Suomen puolueet. Historia, muutos ja nykypäivä (2015 painos) 
  3. Risto Alapuro: Suomen synty paikallisena ilmiönä 
  4. Ville Kivimäki & Kirsi-Maria Hytönen (toim.): Rauhaton rauha: suomalaiset ja sodan päättyminen 1944–1950.

(Seuraavat kysymykset vanhaan kurssiin Valta, politiikka ja kansalainen)


  • Mitkä tekijät vaikuttivat ns. valkoisen Suomen puoluekehitykseen vv. 1923-39
  • Miten ja mistä syistä suomalainen puoluekenttä on muuttunut “leiri-Suomen” hajoamisen jälkeen?
  • Mitä ongelmia ns. vanhat puolueet ovat kohdanneet viime vuosina ja miten ne ovat pyrkineet haasteisiin vastaamaan?
  • Vanhojen puolueiden kriisi ja “notkea moderni”?
  • Millaisilla eri tavoilla puolueita voi tutkia Mickelsonin mukaan?