Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteinen runkokoulutus, kevät 2024

Aikuis-, lasten-, nuoriso- ja oikeuspsykiatrian erikoislääkärikoulutuksen yhteinen runkokoulutus, johon osallistuminen on erikoistumiskoulutuksissa oleville pakollista.  Koulutus sisältää yhden vuoden mittaisen opetuskokonaisuuden.

Koulutus toteutuu keskiviikkoisin klo 13.00–15.15 pidettävinä kahden luennon webinaareina Microsoft Teamsilla.

Jokainen yksittäinen koulutuskerta koostuu kahdesta luennosta. Osan luennoista pitävät vastuukouluttajat ja osan ulkopuoliset luennoitsijat.

HUOM!

  • Puolipäiväseminaareissa osallistumisen edellytyksenä on ennakkotehtävien suoritus Moodlessa.
  • Puolipäiväseminaari pidetään lähiopetuksena Psykiatriakeskuksen Sibelius Auditoriossa.
17.1.2024 Psykoosien diagnostiikka, yl Boris Karpov
Pakko-oireinen häiriö (OCD) dos. Suoma Saarni
31.1.2024 Psykoosien etiologia, prof. Jaana Suvisaari
Depression Käypä hoito prof. Erkki Isometsä
14.2.2024 Vuorovaikutuksen puolipäiväseminaari  8:30-11:45 Teams
Dos. Tarja Melartin ja Harri Valkonen
28.2.2024 Itsemurhien ehkäisyn Käypä hoito prof. Erkki Isometsä
Päihdehäiriöiden diagnostiikka prof. Mauri Aalto
13.3.2024 Psykoosien lääkehoito dos. Markku Lähteenvuo
Depression kognitiivisen psykoterapian perusteet PsM, VET Sauli Valkeajärvi
27.3.2024 Väkivaltariskin arviointi, ayl Nikolai Ralin
Ahdistuneisuushäiriöiden Käypä hoito emeritusprof. Hannu Koponen
10.4.2024 Hoitosuunnitelma puolipäiväseminaari klo 12.00 – 15.45
Erkki Isometsä, Jesper Ekelund, Eila Sailas
24.4.2024 Mielialahäiriöiden lääkehoito prof. Erkki Isometsä
Ahdistuneisuushäiriöiden kognitiivisen psykoterapian perusteet, dos. Klaus Ranta
15.5.2024 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön Käypä hoito prof. Erkki Isometsä
Alkoholiongelman Käypä hoito, dos. Jonna Levola
29.5.2024 Skitsofrenian Käypä hoito prof. Hannu Koponen
Itsetuhokäyttäytyminen prof. Erkki Isometsä
12.6.2023 Depression psykodynaamisen terapian perusteet PsT dos. Olavi Lindfors
Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) Dos. Tanja Laukkala