Eriytyvän vaiheen tieteelliset koulutusseminaarit / kevät (yliopistoseminaarit) 2023

13.1 2023 Toiminnallisen riippuvuuksien tutkiminen ja arviointi
Seniori: EL, kliininen opettaja Jonna Levola
Sairaalalääkäri: Heli Mäkilä
27.1.2023 Oman potilaan itsemurha
Seniori: Dos. Tarja Melartin
Sairaalalääkäri: Mia Wahlsten
10.2.2023 Vaikean syömishäiriön ja psykiatristen oheishäiriöiden tutkiminen ja arviointi
Seniori: Ayl Svetlana Oshukova
Sairaalalääkäri: Susanna Sandberg
3.3.2023 Muistihäiriön ja psykiatristen häiriöiden tutkiminen ja erotusdiagnostiikka
Seniorit: El Kati Juva
Sairaalalääkäri: Henna Hellemaa
17.3.2023 Psykiatrinen ajokyvyn arviointi
Seniori: Yl Risto Vataja
Sairaalalääkäri: Ksenia Rinne
31.3.2023 Stigma ja ennakkoluulot
Seniori: Hall.yl Eila Sailas
Sairaalalääkäri: Hasan Dajani
14.4.2023 Väkivaltariskin arviointi
Seniori: El  Joni Liskola
Sairaalalääkäri. Mika Siltanen
28.4.2023 Kulttuuripsykiatrinen haastattelu ja psykiatrinen tutkimus
Seniorit: El Venla Lehti
Sairaalalääkäri: Daniela Trpeska Marinkovic
12.5.2022 Vaativat neuropsykiatriset arviot
Seniori: Ayl Pekka Tani
Sairaalalääkäri: Matti Itkonen
26.5.2022 Kehitysvammapsykiatria
Seniori: Ol Marja Karasto
Sairaalalääkäri: Suvi Loukkola