Nuorisopsykiatrian seminaarit keväällä 2024

Nuorisopsykiatrian erikoislääkärikoulutus

Seminaarien paikka: Tammisali Psykiatriakeskus, Välskärinkatu 12 & Teams (ellei erikseen mainita)

 

Teams-linkki löytyy Moodlesta.

31.1.2024

8:15 -9:45 Mitä nuorisopsykiatrin pitäisi tietää lastenpsykiatriasta? prof.  Eeva Aronen lähiopetus
10:00-11:30 Miten persoonallisuutemme muovautuu? PsT Katri Kanninen  Teams 

14.2.2024

8:15 -9:45 Temperamentti ja lapsuus ja nuoruuskehitys dos. Marius Lahti-Pulkkinen Teams
10:00–11:30 Nuoruuden fyysinen kehitys Dos Matti Hero  Teams

28.2.2024

8:15-9:45    Kiintymyssuhde ja persoonallisuuden kehitys PsT Katri Kanninen lähiopetus 

10:00-11:30 Kiintymyssuhde ja persoonallisuuden kehitys PsT Katri Kanninen lähiopetus

13.3.2024

8:15 – 9:45 Neuropsykologinen kehitys lapsuudesta aikuisuuteen I neuropsykologi Ulla Boshkov lähiopetus
10:00 –11:30 Neuropsykologinen kehitys lapsuudesta aikuisuuteen II neuropsykologi Ulla Boshkov lähiopetus     

27.3.2024

8:15 – 9:45 Sukupuoli-identiteetin kehittyminen nuoruudessa I ayl Laura Takala lähiopetus
10:00 –11:30 Sukupuoli-identiteetin kehittyminen nuoruudessa II ayl Laura Takala lähiopetus 

10.4.2024

8:15 – 9:45 Älyllisesti kehitysvammaisten henkilöiden psykiatristen häiriöiden erityispiirteet LT Terhi Koskentausta Teams
10:00 –11:30 Älyllinen kehitysvammaisuus ja neuropsykiatriset häiriöt LT Terhi Koskentausta Teams  

24.4.2024

8:15 – 9:45 Ylisukupolvisuus adoptioperheissä, vanhempien masennusoireiden ja temperamentin vaikutus lasten oireiluun  yl Krista Liskola lähiopetus
10:00 –11:30 Adoptiolasten kiintymyssuhdehäiriöt oyl Hanna Raaska lähiopetus     

8.5.2024

8:15 – 9:45 Alaikäisten tahdosta riippumaton psykiatrinen sairaalahoito oyl da Ringbom lähiopetus
10:00 –11:30 Rajoitetoimet ja niiden käyttö oyl da Ringbom lähiopetus  

22.5.2024

8:15 – 9:45 Nuorisopsykiatrialle olennaisesta lainsäädännöstä I Merike Helander OTM lähiopetus
10:00 –11:30 Nuorisopsykiatrialle olennaisesta lainsäädännöstä II Merike Helander OTM lähiopetus

5.6.2024 

8:15 – 9:45 Psykiatrian ammattilaisen tunnetaidot ja oma jaksaminen psykologi Katarina Meskanen lähiopetus
10:00 –11:30 Psykiatrian ammattilaisen tunnetaidot ja oma jaksaminen psykologi Katarina Meskanen lähiopetus